INVSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WYSTAWOWA 1, 51-618 WROCŁAW
TAX ID8982174549
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Printing Other Profile of company INVSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INVSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8982174549
KRS0000356524
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WYSTAWOWA 1, 51-618 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

INVSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WYSTAWOWA 1, 51-618 WROCŁAW

NIP

8982174549
Copy

REGON

021258280
Copy

KRS

0000356524
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WYSTAWOWA 1, 51-618 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2010-05-17

Date of commencement of economic activity

2010-05-17

Act signature

RDF/420089/22/853

Pkd codes

18.12.Z - Other printing

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

18.14.Z - Binding and related services

18.20.Z - Reproduction of recorded media

43.29.Z - Other construction installation

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

58.11.Z - Book publishing

58.12.Z - Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory)

58.13.Z - Publishing of newspapers

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

58.19.Z - Other publishing activities

58.21.Z - Publishing of computer games

58.29.Z - Other software publishing

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.91.Z - News agency activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.11.Z - Research and experimental development on biotechnology

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.10.Z - Specialised design activities

74.20.Z - Photographic activities

74.30.Z - Translation and interpretation activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.22.Z - Rental of video tapes and CDs, DVDs etc.

77.29.Z - Rental and leasing of other personal and household goods

77.31.Z - Rental and leasing of agricultural machinery and equipment

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works

81.10.Z - Combined facilities support activities

81.21.Z - General cleaning of buildings

81.22.Z - Specialised building and industrial cleaning activities

81.29.Z - Other cleaning activities

81.30.Z - Landscape service activities

82.11.Z - Office administrative service activities

82.19.Z - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities

82.20.Z - Activities of call centres

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

82.91.Z - Activities of collection agencies and credit bureaus

82.92.Z - Packaging activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Jacek Czajka
Chairman Of The Board, 52 years old
Mariusz Cholewa
Vice President, 53 years old
shareholders
Jacek Czajka

45% 45 (czterdzieści pięć) udziałów o łącznej wysokości 2.250,00 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych)

Mariusz Cholewa

55% 55 (pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wysokości 2.750,00 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
9,3
13,5
64,8
380
Liabilities and provisions Indicator description
3,4
4,1
7,2
77,8
Equity Indicator description
55,7
57,8
62
7,2
Total assets Indicator description
59,1
61,9
69,2
11,9
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
46,9
53,7
60,7
13
Gross profit / loss Indicator description
-62,8
2,1
1,6
-24,3
EBITDA Indicator description
-63,1
2,1
1,6
-24,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
-63,1
2,1
1,6
-24,3
Current assets Indicator description
54
56,8
62,3
9,6
Net profit / loss Indicator description
-62,8
2,1
1,6
-24,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-112,8
3,7
2,6
-1,1
Return on sales (ROS) Indicator description
-675,5
15,7
2,5
-13,2
Equity ratio Indicator description
94,3
93,4
89,6
-3,8
EBITDA margin Indicator description
-679
15,7
2,5
-13,2
Gross profit margin Indicator description
-675,5
15,7
2,5
-13,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
132
110
41
-69
Current ratio Indicator description
16,1
14
8,6
-5,4
Net debt to EBITDA Indicator description
0,7
-25,3
-37,7
-12,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector