ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Building works related to erection of residential and non-residential buildings Profile of company INTRO-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INTRO-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6762308159
KRS0000243433
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. GRODZKA 35 / 8, 31-001 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

INTRO-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GRODZKA 35 / 8, 31-001 KRAKÓW

NIP

6762308159
Copy

REGON

120132036
Copy

KRS

0000243433
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. GRODZKA 35 / 8, 31-001 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2005-10-14

Date of commencement of economic activity

2005-10-14

Act signature

RDF/149810/19/740

Pkd codes

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

68.1 - Buying and selling of own real estate

68.2 - Rental and operating of own or leased real estate

68.3 - Real estate activities on a fee or contract basis


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000 ZŁOTYCH(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A TAKŻE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY WYKONYWANIU JEJ UPRAWNIEŃ ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM SPÓŁKI W INNYCH SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.POPRZEZ WARTOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W ZDANIU POPRZEDZAJĄCYM ROZUMIE SIĘ:(A) WARTOŚĆ JEDNORAZOWEJ CZYNNOŚCI; (B) SKUMULOWANĄ WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ W STOSUNKACH PRAWNYCH O CHARAKTERZE CIĄGŁYM W OKRESIE ROKU, A TAKŻE (C) ŁĄCZNĄ SUMĘ TRANSAKCJI Z TYM SAMYM KONTRAHENTEM W CIĄGU ROKU.
MANAGEMENT
Piotr Korsak
Chairman Of The Board, 50 years old
shareholders
Piotr Korsak

50% 500 (pięćset)udziałów o wartości 50,00zł (pięćdziesiąt złotych) każdy - łącznie zatem o wrtości 25 000,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Marcin Łodziński

50% 500 (pięćset)udziałów o wartości 50,00zł (pięćdziesiąt złotych) każdy - łącznie zatem o wrtości 25 000,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Financial statements

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download pdf

01-01-2018 - 31-12-2018
Activity report
Download xml
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector