ALEO.com Companies Real estate and related services Brokerage Profile of company INTERHOUSE C.A.S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INTERHOUSE C.A.S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5252835267
KRS0000859362
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

INTERHOUSE C.A.S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA

NIP

5252835267
Copy

REGON

386998338
Copy

KRS

0000859362
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2020-09-10

Date of commencement of economic activity

2020-09-10

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/50873/20/295/REGON

Pkd codes

68.31.Z - Real estate agencies

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Cezary Andrzej Soszyński
Chairman Of The Board, 50 years old
shareholders
Cezary Andrzej Soszyński

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector