INTEREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BROWARNA 2, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
TAX ID5472075195
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company INTEREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INTEREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5472075195
KRS0000286179
Share capital1,440,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BROWARNA 2, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

INTEREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BROWARNA 2, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP

5472075195
Copy

REGON

240613449
Copy

KRS

0000286179
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BROWARNA 2, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Date of registration in KRS

2007-08-08

Date of commencement of economic activity

2007-08-08

Act signature

RDF/527707/23/251

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

73.11.Z - Advertising agencies activities

74.30.Z - Translation and interpretation activities

81.10.Z - Combined facilities support activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
MANAGEMENT
Tomasz Ginda
Chairman Of The Board, 27 years old
shareholders
Stanisław Wacław Ginda

66.67% 550 udziałów o łącznej wartości 55.000,00 zł

Piotr Ligus

33.33% 275 udziałów o łącznej wartości 27.500,00 złotych

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

 Intereg sp. z o.o.

z siedzibą

w Bielsku-Białej ul. Browarna 2


1. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki

 Nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność jednostki.


2. Przewidywany rozwój jednostki

 Spółka zamierza pozyskać kapitał na rozwój.


3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

 Brak.


4. Sytuacja finansowa


 Brak jest istotnych zagrożeń w zakresie finansowania spółki.


5. Nabyciu udziałów własnych


 Spółka nie nabywała udziałów własnych.


6. Posiadanych oddziałach

 Spółka nie posiada oddziałów.

7. Instrumenty finansowe w zakresie:


 a. Ryzyka

 b. Przyjętych celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym


 Spółka nie korzystała z instrumentów finansowych zmniejszających ryzyko

 prowadzenia działalności gospodarczej.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
2,8
3,4
2,5
-26,5
Total operating revenue Indicator description
1,7
1,3
1,9
40,2
Gross profit / loss Indicator description
0,6
0,5
0,6
4,6
Liabilities and provisions Indicator description
0,7
0,8
0,5
-32,5
Equity Indicator description
2,1
2,6
1,9
-24,7
Current assets Indicator description
0,3
0,9
0,1
-93,7
Net profit / loss Indicator description
0,5
0,5
0,5
4,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
24,4
18,7
26,1
7,4
Return on sales (ROS) Indicator description
30,9
36,4
27,2
-9,2
Gross profit margin Indicator description
34,5
40,7
30,3
-10,4
Equity ratio Indicator description
73,9
77,2
79
1,8
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector