ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company INTER REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INTER REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5562769702
KRS0000687530
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KRZYSZTOFA GOTOWSKIEGO 6, 85-030 BYDGOSZCZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

INTER REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KRZYSZTOFA GOTOWSKIEGO 6, 85-030 BYDGOSZCZ

NIP

5562769702
Copy

REGON

367814149
Copy

KRS

0000687530
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KRZYSZTOFA GOTOWSKIEGO 6, 85-030 BYDGOSZCZ

Date of registration in KRS

2017-07-19

Date of commencement of economic activity

2017-07-19

Act signature

RDF/227461/20/5

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

46.19 - Agents involved in the sale of a variety of goods

47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores

47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores

55.1 - Hotels and similar accommodation

56.2 - Event catering and other food service activities

70.1 - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.2 - Management consultancy activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Celina Małgorzata Pawlak
Chairman Of The Board, 28 years old
shareholders
Daniel Pawlak

20% 20 udziałów o łacznej wartości 1000,00 zł

Celina Małgorzata Pawlak

80% 80 udziałów o łacznej wartości 4000,00 zł

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

Inter Rest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Rumińskiego 6, Bydgoszcz.


Sprawozdanie z działalności spółki

Spółka rozpoczęła działalność w 2017 roku, głównym celem jest prowadzenie działalności pod spółką Inter Rest Spółka z o.o.Spk.


Spółka nie prowadziła w roku 2018 obrotu gospodarczego, jedynym dochodem spółki jest udział w podmiocie Inter Rest Sp. z 0.0. Spk.


Spółka ponosi koszty najmu lokalu na siedzibę.

W najbliższym roku nie przewiduje zmiany sposobu funkcjonowania.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
0
0
144,1
-∞
Total operating revenue Indicator description
0
230,2
184,2
-20
Gross profit / loss Indicator description
-0,4
0
0
0
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
20,6
-∞
Equity Indicator description
0
0
0
0
Current assets Indicator description
0
0
144,1
-∞
Net profit / loss Indicator description
-0,4
0
0
0
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-68,8
Return on sales (ROS) Indicator description
0
0
0
Gross profit margin Indicator description
0
0
0
Equity ratio Indicator description
93,6
0
-93,6
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xades

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector