"INSTYTUT EKONOMII STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA" sp. z o.o. w likwidacji
Plac Powstańców Warszawy 2 /A29, 00-030 Warszawa
TAX ID5222791157
Rate company:
ALEO.com CompaniesProfile of company "INSTYTUT EKONOMII STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA" sp. z o.o. w likwidacji
"INSTYTUT EKONOMII STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA" sp. z o.o. w likwidacji
TAX ID5222791157
KRS0000242835
No opinion. Add your first review

address

Plac Powstańców Warszawy 2 /A29, 00-030 Warszawa

Categories

Main category
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"INSTYTUT EKONOMII STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA" sp. z o.o. w likwidacji

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

Plac Powstańców Warszawy 2 /A29, 00-030 Warszawa

NIP

5222791157
Copy

REGON

140276162
Copy

KRS

0000242835
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

Plac Powstańców Warszawy 2 /A29, 00-030 Warszawa

Date of registration in KRS

2005-10-05

Date of commencement of economic activity

2005-10-05


Unregirestered

Company authorities

representation authoritythe company's management
supervisory authoritySupervisory Board
representation type
Supervisory Board

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I Dane Spółki

Instytut został założony w 2000 roku i zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym

Rejestrowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS

0000242835. NIP 522-27-91-157, REGON 140276162. Siedzibą Instytutu Ekonomii

Stosowanej i Zarządzania w likwidacji jest 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy

2 lok. A 29. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł, co stanowi całość udziałów 

Spółki należących do OST "Gromada" w Warszawie.

Osobą uprawnioną do reprezentacji Spółki jest jednoosobowo Likwidator Adam Pawlik

W skład Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku wchodzili:

1. Krzysztof Moczulski- Przewodniczący Rady;

2. Zygmunt Klessa- członek;

3. Stanisława Kortalla - członek.


II. Zrealizowane zamierzenia w 2019 roku

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. Spółka nie prowadziła żadnej działalności 

gospodarczej. Spółka odnotowała zysk w wysokości 1 079,76 zł. (jeden tysiąc

siedemdziesiąt dziewięć zł siedemdziesiąt sześć groszy), która wynika z rozliczenia

odsetek od pożyczek udzielonych OST „Gromada". Zysk proponuję przeznaczyć na

podwyższenie funduszu zapasowego.


III. Plan działań na 2020 rok.

W 2020 r. wobec wykonania wszystkich czynności likwidacyjnych podjęte zostaną

działania związane z całkowitą likwidacją Spółki.

Financial statements

01-01-2020 - 17-06-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 17-06-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 17-06-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.