ALEO.com Companies Energy, fuel, media Electricity Production of electricity Profile of company INKOBUD ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INKOBUD ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6941685341
KRS0000604495
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LEGNICKA 37, 59-500 ZŁOTORYJA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

INKOBUD ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LEGNICKA 37, 59-500 ZŁOTORYJA

NIP

6941685341
Copy

REGON

363850243
Copy

KRS

0000604495
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LEGNICKA 37, 59-500 ZŁOTORYJA

Date of registration in KRS

2016-02-29

Date of commencement of economic activity

2016-02-29

Act signature

RDF/328039/21/498

Pkd codes

35.11.Z - Production of electricity

35.12.Z - Transmission of electricity

35.13.Z - Distribution of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNORAZOWE ROZPORZĄDZENIE PRZEZ ZARZĄD PRAWEM LUB ZACIĄNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 20.000.000 ZŁ NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
MANAGEMENT
Włodzimierz Kowalczyk
Chairman Of The Board, 68 years old
shareholders
Artur Włodzimierz Kowalczyk

99 udziałów o łącznej wysokości 4.950,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

proxies
Artur Kowalczyk
spontaneous prokura, 41 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
39
46,2
58,7
27
Net profit / loss Indicator description
34
7,2
12,5
73,8
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector