ALEO.com Companies Real estate and related services Brokerage Profile of company IIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5252813018
KRS0000822449
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO 5 / 110, 00-195 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

IIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO 5 / 110, 00-195 WARSZAWA

NIP

5252813018
Copy

REGON

385352189
Copy

KRS

0000822449
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO 5 / 110, 00-195 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2020-01-17

Date of commencement of economic activity

2020-01-17

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/8517/20/203

Pkd codes

68.31.Z - Real estate agencies

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

66 - Activities auxiliary to financial services and insurance activities

68 - Real estate activities

69 - Legal and accounting activities

73 - Advertising and market research

77 - Rental and leasing activities

81 - Services to buildings and landscape activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Hugo Kollatay
Chairman Of The Board
shareholders
Hugo Kollatay

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 pln

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector