I-FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 4, 31-752 KRAKÓW
TAX ID6762425735
Rate company:
ALEO.com Companies IT and telecommunication Technical consulting service Profile of company I-FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I-FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6762425735
KRS0000363213
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 4, 31-752 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

I-FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 4, 31-752 KRAKÓW

NIP

6762425735
Copy

REGON

121308572
Copy

KRS

0000363213
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 4, 31-752 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2010-08-20

Date of commencement of economic activity

2010-08-20

Act signature

RDF/511709/23/583

Pkd codes

62.02.Z - Computer consultancy activities

26.20.Z - Manufacture of computers and peripheral equipment

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

62.01.Z - Computer programming activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO ALBO DWUOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST TRZYOSOBOWY, ALBO SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Gabriela Dudzik
Vice President, 48 years old
Jacek Dudzik
Chairman Of The Board, 49 years old
shareholders
Gabriela Dudzik

50% 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł

Jacek Dudzik

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

EU grants

Financial data

Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
356,8
225
159,9
-28,9
Liabilities and provisions Indicator description
31,1
31,1
58,6
88,4
Equity Indicator description
325,7
193,9
101,4
-47,7
Net profit / loss Indicator description
-188,6
-80,8
-92,6
-14,5
Current assets Indicator description
176,1
145,7
80,7
-44,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-57,9
-41,7
-91,3
-49,6
Equity ratio Indicator description
91,3
86,2
63,4
-22,8
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector