HONDA MOTOR EUROPE LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
UL. DOMANIEWSKA 50, 02-672 WARSZAWA
TAX ID1080013487
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Passenger vehicles and trucks Passenger vehicles Profile of company HONDA MOTOR EUROPE LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
TAX ID1080013487
KRS0000433332
No opinion. Add your first review

address

UL. DOMANIEWSKA 50, 02-672 WARSZAWA

Website

www.honda.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

HONDA MOTOR EUROPE LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DOMANIEWSKA 50, 02-672 WARSZAWA

NIP

1080013487
Copy

REGON

146295396
Copy

KRS

0000433332
Copy

Legal form

foreign entrepreneur site

Register Address

UL. DOMANIEWSKA 50, 02-672 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2012-09-18

Date of commencement of economic activity

2012-09-18

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/23091/23/528

Website

WWW.HONDA.PL

Pkd codes

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.63.Z - Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

64.91.Z - Financial leasing

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
4. PODEJMOWANIE DECYZJI PRZEZ ZARZĄD 4.1 ŁĄCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI 4.1.1 ZGODNIE Z OGÓLNĄ ZASADĄ PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ ZARZĄD, WSZELKIE DECYZJE ZARZĄDU PODEJMOWANE SĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW NA POSIEDZENIU LUB ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 4.2. 4.1.2 ZASADA OGÓLNA, O KTÓREJ MOWA W ART. 4.1.1 NIE OBOWIĄZUJE W PRZYPADKI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY SPÓŁKI NIE WYMAGA, BY SPÓŁKA MIAŁA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 4.1.3 Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY SPÓŁKI, KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU UCZESTNICZĄCEMU W POSIEDZENIU ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE JEDEN GŁOS. 4.2 DECYZJE JEDNOGŁOŚNE DECYZJE ZARZĄDU ZAPADAJĄ JEDNOGŁOŚNIE, GDY WSZYSCY UPRAWNIENI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSKAŻĄ WOBEC SIEBIE NAWZAJEM, ŻE W DANEJ SPRAWIE MAJĄ TO SAMO ZDANIE. DECYZJA TAKA MOŻE PRZYJĄĆ FORMĘ UCHWAŁY PISEMNEJ PODPISANEJ W JEDNYM LUB WIĘKSZEJ LICZBIE EGZEMPLARZY PRZEZ KAŻDEGO Z UPRAWNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ TEŻ UCHWAŁY PISEMNEJ, NA KTÓREJ PRZYJĘCIE KAŻDY Z UPRAWNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYRAZI PISEMNIE SWOJĄ ZGODĘ. DECYZJA NIE MOŻE BYĆ PODJĘTA ZGODNIE Z ART. 4.2, JEŻELI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU UPRAWNIENI CZŁONKOWIE ZARZĄDU NIE STANOWIĄ KWORUM.
MANAGEMENT
Hans De Jaeger
Member Of The Board
Katsuhisa Okuda
Member Of The Board
Thomas Gardner
Member Of The Board
Ian Howells
Member Of The Board

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
100
100
100
0
Return on sales (ROS) Indicator description
0,6
1,1
1
-0,1
Equity ratio Indicator description
2,3
3
2,3
-0,7
EBITDA margin Indicator description
0,5
1,5
1,1
-0,4
Gross profit margin Indicator description
0,8
1,4
1,2
-0,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
96
128
131
3
Current ratio Indicator description
1
1
1
0
Net debt to EBITDA Indicator description
38,8
16,9
26,1
9,2
See more

Financial statements

01-04-2021 - 31-03-2022
Annual financial report
Download xml

01-04-2021 - 31-03-2022
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector