ALEO.com Companies Food industry Alcohol-free drinks Profile of company "HARTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"HARTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9291828173
KRS0000360688
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ZIELONA GÓRA, - ZIELONA GÓRA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"HARTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

ZIELONA GÓRA, - ZIELONA GÓRA

NIP

9291828173
Copy

REGON

080449769
Copy

KRS

0000360688
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

ZIELONA GÓRA, - ZIELONA GÓRA

Date of registration in KRS

2010-07-08

Date of commencement of economic activity

2010-07-08

Act signature

ZG.VIII NS-REJ.KRS/16095/18/352

Pkd codes

11.07.Z - Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters

11 - Manufacture of beverages

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

56 - Food and beverage service activities

77 - Rental and leasing activities

96 - Other personal service activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCXH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZADZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH (TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM;
MANAGEMENT
Volodymyr Mahas
Chairman Of The Board
shareholders
Volodymyr Mahas

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector