ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company MONTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MONTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6793145020
KRS0000668782
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. RZEMIEŚLNICZA 26, 30-403 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

MONTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. RZEMIEŚLNICZA 26, 30-403 KRAKÓW

NIP

6793145020
Copy

REGON

366812361
Copy

KRS

0000668782
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. RZEMIEŚLNICZA 26, 30-403 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2017-03-16

Date of commencement of economic activity

2017-03-16

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/12633/22/929

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

55 - Accommodation

56 - Food and beverage service activities

95.2 - Repair of personal and household goods


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO DZIAŁANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI OSOBOWEJ KTÓREJ SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM NA POSIEDZENIACH WSPÓLNIKÓW, ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW LUB WALNYCH ZGROMADZENIACH AKCJONARIUSZY, PODEJMUJĄCYCH UCHWAŁY W SPRAWACH: -ZMIANY UMÓW, STATUTÓW SPÓŁEK, -POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, -PRZEKSZTAŁCEŃ, POŁĄCZEŃ I PODZIAŁÓW SPÓŁEK, -ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, -ZBYCIA, OBCIĄŻENIA, USTANOWIENIA PRAWA RZECZOWEGO NA PRZEDSIĘBIORSTWIE SPÓŁKI, -NALEŻĄCYCH DO KOMPETENCJI ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (W TYM: ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, PODJĘCIE UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU, UDZIELENIE ABSOLUTORIUM) UMOCOWANYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Adam Pietkiewicz
Chairman Of The Board, 56 years old
Jacek Drogosz
Chairman Of The Board, 56 years old
shareholders

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector