ALEO.com Companies Agriculture, husbandry, cultivation Other Profile of company GRZYMALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRZYMALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9271926725
KRS0000396152
Share capital242,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PGR 6, 66-220 TOPORÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

GRZYMALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PGR 6, 66-220 TOPORÓW

NIP

9271926725
Copy

REGON

080504971
Copy

KRS

0000396152
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PGR 6, 66-220 TOPORÓW

Date of registration in KRS

2011-09-14

Date of commencement of economic activity

2011-09-14

Act signature

RDF/388336/22/171

Pkd codes

01.50.Z - Agricultural cultivation together with raising of animals (mixed activity)

01 - Crop and animal production, hunting and related service activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Katarzyna Maria Tyszkiewicz
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Katarzyna Maria Tyszkiewicz

50% 121 udziałów o łącznej wysokości 121000,00 zł.

Maciej Łukasz Jusiel

50% 121 udziałów o łącznej wysokości 121000,00 zł.

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział

  Gospodarczy KRS dn 14.09.2011 pod numerem 0000396152

2. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są uprawy rolne.

3. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 242 000 zł., który dzieli się na udziały

  równej wartości.

  Jeden udział wynosi 1000 zł.

  Wspólnicy — Katarzyna Tyszkiewicz — 50 % (udział w kapitale podstawowym)

       - Maciej Jusiel    - 50 % (Udział w kapitale podstawowym)

4. W okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r. Prezesem spółki była Katarzyna

  Tyszkiewicz

 5. Spółka z o.o. swoją działalność za 2019 r zakończyła zyskiem , przeznaczając go na

   zasilenie kapitału zapasowego.

 6. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór

  właściwych zasad wyceny i zachował ciągłość ich stosowania.

 7. Spółka zamierza kontynuować działalność w podstawowym swoim zakresie tj. uprawy

  rolne.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0
0
0
-27,2
Liabilities and provisions Indicator description
0,5
0,4
0,4
-6,1
Equity Indicator description
0,9
1
1,1
11,1
Total assets Indicator description
1,4
1,4
1,5
6,1
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,3
0,3
21,8
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0,1
63,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,1
0,1
54,6
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0,1
63,8
Current assets Indicator description
0,6
0,6
0,7
15,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
8
6,8
10
3,2
Return on sales (ROS) Indicator description
368,2
358,1
805,5
447,4
Equity ratio Indicator description
67
70,6
74
3,4
Gross profit margin Indicator description
368,2
358,1
805,5
447,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
944
1049
1968
919
Current ratio Indicator description
10,4
10,4
8,8
-1,6
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector