ALEO.com Companies Remaining categories Public aid Profile of company Praca dla opiekunek w Niemczech - Pflegerin24
Praca dla opiekunek w Niemczech - Pflegerin24
TAX ID6412543871
KRS0000734003
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Piotra Niedurnego 65 /4, 41-709 Ruda Śląska

Phone number

48883872007

Website

https://pflegerin24.pl

About us

This text has been translated automatically

Pflegerin24 is an experienced employment agency that helps you find legal employment in elderly care in Germany. Many transparent offers, clear terms of cooperation and experience on the market are just some of the strengths of the Pflegerin24 agency. The company offers legal employment, full insurance, good wages and bonuses, as well as the help of a Polish coordinator at all times.

Register Data

Full name

GRUPA PFLEGERIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PIOTRA NIEDURNEGO 65 / 4, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

NIP

6412543871
Copy

REGON

380370478
Copy

KRS

0000734003
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-12-08

Register Address

UL. PIOTRA NIEDURNEGO 65 / 4, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

Date of registration in KRS

2018-05-30

Date of commencement of economic activity

2018-05-30

Act signature

RDF/390742/22/88

Website

https://pflegerin24.pl

Pkd codes

88.10.Z - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled

73.20.Z - Market research and public opinion polling

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.30.Z - Other human resources provision

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

87.20.Z - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse

87.30.Z - Residential care activities for the elderly and disabled

88.99.Z - Other social work activities without accommodation notelsewhere classified


exempted
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Lucyna Ewa Kuchta
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders
Lucyna Ewa Kuchta

95 udziałów o łącznej wartości 4750,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 Grupa Pflegerin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000734003 w dniu 30.05.2018 roku. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą

na pozyskiwaniu pracowników. Rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 i kończący 31.12.2019

jest pierwszym rokiem działalności Spółki.

I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce

W spółce w roku sprawozdawczym zatrudniano l osobę na podstawie umowy o pracę

Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez Zarząd

i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki. Działania te miały

na celu pozyskanie przyszłych pracowników na oferowane przez Spółkę usługi. Spółka starała się

przede wszystkim pozyskać pracowników oraz dążyć do tego, by nazwa firmy i jej usługi były

rozpoznawalne w branży, w której Spółka obecnie działa.

II. Przewidywany rozwój Spółki

Zarząd planuje umocnienie pozycji Grupa Pflegerin Sp. z o.o. na rynku polskim oraz zamierza

pozyskiwać nowych pracowników do świadczenia usług.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce

Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody ze sprzedaży usług w kwocie 174500,00z1 .(sto

siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w kwocie

7319,55z1 (siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 55/100).

Zgromadzenie wspólników postanowiło zysk netto w kwocie 7319,55z1 przekazać na kapitał

zapasowy.

Obecna sytuacja Spółki jest dobra. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań

wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak również Skarbu Państwa, a płynność finansowa

jest zachowana.


IV. Oddziały ( zakłady ) posiadane przez jednostkę

Spółka nie posiada oddziałów.


V. Instrumenty finansowe

Nie dotyczy.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
56,7
174,5
198
13,5
Liabilities and provisions Indicator description
1,4
5,6
3,6
-35,4
Equity Indicator description
17,1
24,5
30
22,6
Total assets Indicator description
18,5
30,1
33,6
11,8
Cash and cash equivalents Indicator description
9,1
5,7
10,8
91,4
Depreciation Indicator description
0
3,9
-∞
Gross profit / loss Indicator description
14,4
8,2
5,6
-31,2
EBITDA Indicator description
8,2
9,5
16,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
14,3
8,2
5,6
-30,9
Net profit / loss Indicator description
12,1
7,3
5,5
-24,4
Current assets Indicator description
18,5
30,1
33,6
11,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
70,8
29,9
18,5
-11,4
Return on sales (ROS) Indicator description
21,4
4,2
2,8
-1,4
Equity ratio Indicator description
92,5
81,4
89,2
7,8
EBITDA margin Indicator description
4,7
4,8
0,1
Gross profit margin Indicator description
25,3
4,7
2,8
-1,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
9
12
7
-5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector