GRUPA FINANSOWA CON KRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŚWIEBODZICE, - ŚWIEBODZICE
TAX ID8842654315
Rate company:
ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Buying advertising space Internet Profile of company GRUPA FINANSOWA CON KRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRUPA FINANSOWA CON KRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8842654315
KRS0000300476
Share capital51,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ŚWIEBODZICE, - ŚWIEBODZICE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

GRUPA FINANSOWA CON KRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

ŚWIEBODZICE, - ŚWIEBODZICE

NIP

8842654315
Copy

REGON

020699467
Copy

KRS

0000300476
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

ŚWIEBODZICE, - ŚWIEBODZICE

Date of registration in KRS

2008-02-28

Date of commencement of economic activity

2008-02-28

Act signature

WR.IX NS-REJ.KRS/13417/17/774/WYKR

Pkd codes

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

23.70.Z - Cutting, shaping and finishing of stone

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.30.Z - Retail sale of fuel for motor vehicles in fuel stations

47.73.Z - Dispensing chemist in specialised stores

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.10.B - Mobile eating places

56.21.Z - Event catering activities

56.29.Z - Other food service activities

56.30.Z - Beverage serving activities

58.19.Z - Other publishing activities

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.92.Z - Other credit granting

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.21.Z - Risk and damage evaluation

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

69.10.Z - Legal activities

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.A - Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

79.11.A - Tour agents activities

79.11.B - Tour middlemen activities

79.12.Z - Tour operator activities

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
shareholders
Robert Tomasz Szulc

50% 255 (dwieście pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 25.500 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) złotych

Waldemar Wieczorek

33.33% 170 (sto siedemdziesiąt) udziałów o wartości 17.000 (siedemnaście tysięcy) złotych

Martyna Ewa Wieczorek

16.67% 85 (osiemdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 8.500 (osiem tysięcy pięćset) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector