GOSPODARSTWO ROLNE JEGLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KONDRAJEC PAŃSKI, 06-450 KONDRAJEC PAŃSKI
TAX ID5661873710
Rate company:
ALEO.com Companies Agriculture, husbandry, cultivation Animal husbandry Pigs Profile of company GOSPODARSTWO ROLNE JEGLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOSPODARSTWO ROLNE JEGLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5661873710
KRS0000213894
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

KONDRAJEC PAŃSKI, 06-450 KONDRAJEC PAŃSKI
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

GOSPODARSTWO ROLNE JEGLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

KONDRAJEC PAŃSKI, 06-450 KONDRAJEC PAŃSKI

NIP

5661873710
Copy

REGON

130964591
Copy

KRS

0000213894
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

KONDRAJEC PAŃSKI, 06-450 KONDRAJEC PAŃSKI

Date of registration in KRS

2004-07-30

Date of commencement of economic activity

2004-07-30

Act signature

LD.XX NS-REJ.KRS/24019/23/239

Pkd codes

01.46.Z - Raising of swine/pigs

01.11.Z - Growing of cereals, leguminous crops and oil plants, for seeds, except rice

01.19.Z - Growing of other non-perennial crops

01.42.Z - Raising of other cattle and buffaloes

01.50.Z - Agricultural cultivation together with raising of animals (mixed activity)

01.61.Z - Support activities for crop production

35.11.Z - Production of electricity

46.21.Z - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

77.31.Z - Rental and leasing of agricultural machinery and equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY ZARZĄD JEDNOOSOBOWO.
MANAGEMENT
Jan Jegliński
President, 60 years old
shareholders
Jan Jegliński

100% 100 (sto) udziałów po 500 (pięćset złotych) każdy. łączna wysokość udziałów 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 Spółka wpisana jest do XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla M. ST. Warszawy, pod nr KRS 0000213894. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł oraz dzieli się na udziały o równej wartości nominalnej. Udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest Jan Jegliński. Zarząd reprezentowany jest jednoosobowo. Prezesem Zarządu jest Jan Jegliński, jedyny udziałowiec w Spółce. Prezes Zarządu nie pobiera wynagrodzenia.


 Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja zwierzęca i roślinna. Spółka prowadzi fermę loch z produkcją prosiąt. Średni stan loch za 2019 rok wyniósł 4 100 sztuk, które urodziły 127 403 prosięta. W 2019 roku liczba urodzonych prosiąt od 1 lochy pozostała na poziomie 2018 roku. Spółka jest związana umowami na zakup prosiąt, co zapewnia utrzymanie stabilnych cen rynkowych. W roku 2019 utrzymano poziom liczby odchowanych prosiąt od lochy. Jednakże w dalszym ciągu zadania, które będą realizowane to zwiększanie liczby urodzonych prosiąt od lochy. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1 655 328,95 zł.


 Sytuacja kadrowa Spółki jest stabilna. Struktura zatrudnienia składa się z następujących stanowisk: kierownik fermy oraz zastępca, dwóch brygadzistów oraz pracownicy dwóch działów produkcyjnych. Łączne zatrudnienie wynosi 24 osoby. Spółka zatrudnia również pracowników na umowę zlecenie, do wykonywania prac doraźnych. Coraz

większa specjalizacja kadry pracowniczej oraz większe doświadczenie pozwalają prognozować poprawę wyników produkcyjnych.


Spółka będzie kontynuowała swoją działalność. W dalszym ciągu trwają działania formalno- prawne w kierunku realizacji inwestycji biogazowni.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
14,7
14,7
17,8
20,5
Liabilities and provisions Indicator description
4,6
4,2
4
-5
Equity Indicator description
13,9
15,6
16,8
7,6
Total assets Indicator description
18,5
19,8
20,8
4,9
Cash and cash equivalents Indicator description
1,5
3,7
2,2
-41,3
Depreciation Indicator description
0,3
0,3
0,3
-0,8
Gross profit / loss Indicator description
1,7
1,7
1,2
-29,4
EBITDA Indicator description
2,2
2,2
1,7
-21,1
Current assets Indicator description
7,8
8,9
8,2
-7,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,9
1,9
1,5
-24,1
Net profit / loss Indicator description
1,7
1,7
1,2
-29,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
11,9
10,7
7
-3,7
Return on sales (ROS) Indicator description
11,2
11,3
6,6
-4,7
Equity ratio Indicator description
75,3
78,8
80,8
2
EBITDA margin Indicator description
15,3
15
9,8
-5,2
Gross profit margin Indicator description
11,2
11,3
6,6
-4,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
38
29
20
-9
Current ratio Indicator description
0,6
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector