Gl-Soft sp. z o.o.
104 L, 83-320 Widna Góra
TAX ID5892013060
Phone+48501160208
Rate company:
Gl-Soft sp. z o.o.
TAX ID5892013060
KRS0000495290
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

104 L, 83-320 Widna Góra

Phone number

+48501160208

Website

https://online.glsoft.pl/

About us

This text has been translated automatically

We offer a wide range of services, such as: IT audit, consulting, service and equipment sales.

We will select the most optimal equipment for you from laptops, computers, to fiscal printers. We offer full configuration and post-implementation service.

We sell online through the website of our store.

Among our products you will find receipt printers, printers and cash registers. We offer various types of computers and cash drawers.

Our clients, when buying fiscal devices, can count on assistance in matters related to regulations, laws and acts regarding their functioning. We provide comprehensive services including:

  • selection of devices;
  • configuration;
  • fiscalization;
  • after-sales care.

We are an authorized ELZAB fiscal device service.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

GL-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

WIDNA GÓRA 104 L, 83-320 WIDNA GÓRA

NIP

5892013060
Copy

REGON

222021071
Copy

KRS

0000495290
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2015-10-04

Register Address

WIDNA GÓRA 104 L, 83-320 WIDNA GÓRA

Date of registration in KRS

2014-01-22

Date of commencement of economic activity

2014-01-22

Act signature

RDF/505559/23/498

Website

https://online.glsoft.pl/

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

47.41.Z - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores

47.42.Z - Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores

47.43.Z - Retail sale of audio and video equipment in specialised stores

56.21.Z - Event catering activities

56.29.Z - Other food service activities

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.91.Z - News agency activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

72.11.Z - Research and experimental development on biotechnology

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.A - Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.10.Z - Specialised design activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

77.29.Z - Rental and leasing of other personal and household goods

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.20.Z - Temporary employment agency activities

78.30.Z - Other human resources provision

79.11.B - Tour middlemen activities

79.12.Z - Tour operator activities

81.21.Z - General cleaning of buildings

81.29.Z - Other cleaning activities

82.11.Z - Office administrative service activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment

95.12.Z - Repair and maintenance of (tele)communication equipment

95.21.Z - Repair and maintenance of consumer electronics


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEJ SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI
MANAGEMENT
Mariusz Korzątkowski
Vice President, 48 years old
Grzegorz Laskowski
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Mariusz Korzątkowski

49% 49 udziałó o łącznej wartości 2.450,00 zł

Grzegorz Laskowski

51% 51 udziałów o łącznej wartości 2.550,00 zł

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

GL-SOFT Sp. z o.o.

z siedzibą w Widna Góra 104 L 83-320 Sulęczyno

w roku obrachunkowym 2018


GL-SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w dniu 22 stycznia 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495290.

Działalność gospodarcza Spółki w roku obrotowym, rozpoczynającym się 01 stycznia 2018 a kończącym się 31 grudnia 2018, sprowadzała się do sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz usług informatycznych.

Według sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 563 154,54 złotych. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2018 r. Do 31.12.2018 r. wykazuje zysk w kwocie netto 190 287,59 złotych.


Zarząd proponuje aby zysk netto za rok 2018 w kwocie 190 287,59 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy i dalszy rozwój firmy.

Spółka nie wykazywała zadłużenia przeterminowanego wobec innych osób lub podmiotów gospodarczych oraz utrzymywała płynność finansową.

Przewiduje się, że dalsza działalność GL-SOFT Sp. z o.o. w 2019 roku skoncentruje się na pozyskiwaniu nowych odbiorców oraz firm współpracujących w zakresie rozszerzenia rynku zbytu urządzeń elektronicznych z uwagi na dobrą koniunkturę w tej branży.

W 2019 roku Spółka nie prowadziła prac badawczych i rozwojowych.

Spółka poprzez poszerzenie swojej działalności zamierza polepszać swoją sytuację finansową.


Spółka nie nabyła nowych udziałów (akcji) własnych. Spółka nie posiada dodatkowych oddziałów (zakładów).

Spółka nie przewiduje zaciągnięcia kredytów długoterminowych, nie jest narażona na utratę płynności finansowej.

Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 marca 2019r. podjęło uchwałę Nr 4 o zatwierdzenie bilansu za 2018 rok.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
2,7
1
0,7
-28,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,9
0,1
0
-53,9
Equity Indicator description
0,7
0,6
0,4
-23,7
Total assets Indicator description
1,6
0,6
0,5
-26,9
Cash and cash equivalents Indicator description
1,4
0,5
0,4
-25,9
Depreciation Indicator description
0
0
0
-72,8
Gross profit / loss Indicator description
0,3
-0,1
-0,1
-7,6
EBITDA Indicator description
0,3
-0,1
-0,1
-39
Current assets Indicator description
1,5
0,6
0,4
-27,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,3
-0,1
-0,1
-10,1
Net profit / loss Indicator description
0,3
-0,1
-0,1
-7,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
39
-22,4
-31,5
-9,1
Return on sales (ROS) Indicator description
10,6
-13,2
-19,8
-6,6
Equity ratio Indicator description
45,2
89,5
93,4
3,9
EBITDA margin Indicator description
10,7
-9,6
-18,6
-9
Gross profit margin Indicator description
10,6
-13
-19,6
-6,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
120
25
16
-9
Current ratio Indicator description
1,8
8,9
14
5,1
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector