GOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
TAX ID8942964765
Rate company:
GOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8942964765
KRS0000322809
Share capital20,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

GOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

NIP

8942964765
Copy

REGON

020896535
Copy

KRS

0000322809
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2009-02-03

Date of commencement of economic activity

2009-02-03

Act signature

RDF/451949/22/97

Pkd codes

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.21.Z - Risk and damage evaluation

68.31.Z - Real estate agencies

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

82.11.Z - Office administrative service activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Tomasz Gałka
Member Of The Board, 48 years old
Izabela Ewa Kołodziejczak
Chairman Of The Board, 41 years old
shareholders
Izabela Ewa Kołodziejczak

10% 40 (czterdzieści) udziałów o łącznej wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych

90% 360 (trzysta sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 18.000,00 (osiemnaście tysięcy) złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,3
1,7
2,3
38,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,2
0,2
-9,4
Equity Indicator description
0,7
0,5
0,8
63,1
Total assets Indicator description
0,8
0,7
0,9
41,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0,5
0,2
0,4
101,5
Depreciation Indicator description
0
0
0
311,2
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,5
0,3
-26,1
EBITDA Indicator description
0,2
0,2
0,4
65,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,2
0,3
58,4
Current assets Indicator description
0,8
0,6
0,8
46,1
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,4
0,3
-26,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
22,3
94
42,6
-51,4
Return on sales (ROS) Indicator description
12,5
26,6
14,2
-12,4
Equity ratio Indicator description
86,2
70,7
81,2
10,5
EBITDA margin Indicator description
13,5
13,5
16,1
2,6
Gross profit margin Indicator description
14,9
28,6
15,3
-13,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
30
43
28
-15
Current ratio Indicator description
6,7
2,9
4,7
1,8
Net debt to EBITDA Indicator description
-2,7
-0,8
-1,1
-0,3
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector