ALEO.com Companies Clothes, shoes, jewelry, leather goods Other Profile of company GALASKÓR - producent rękawiczek skórzanych, rękawic specjalistycznych.
GALASKÓR - producent rękawiczek skórzanych, rękawic specjalistycznych.
TAX ID7530003010
KRS0000154688
Share capital80,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul.Prudnicka 26, 48-300 Nysa
Revenue in 2019 year
5,192,219 PLN
Financial ranking position
75 / 281

Phone number

+48774332701

Website

http://galaskor.pl

About us

This text has been translated automatically

The GALASKÓR company is a Polish manufacturer of starting gloves, women's, men's, summer and winter gloves in all sizes and a full range of colors.

For the production of gloves we use high quality goat, calf, bovine and lamb skins.

We also produce gloves for uniformed services, and special purpose gloves for the army, police, fire brigades as well as for brigades and anti-terrorist groups.

In our offer you will also find gloves with the CE mark with Certificates.

For the production of gloves we use specialty materials such as: Nomex®, Kevlar®, Kermel®, Keprotec®, vapor permeable membrane, etc. These materials are modern and their functional values ​​are confirmed by laboratories, as well as specialized and accredited Institutes in Poland and the EU. .

We attach great importance to functionality, safety and comfort in the use of our products and our products are supplied for uniformed services in Poland and other EU countries.

Thanks to the access to the latest production technologies and modern materials, our products do not deviate from the standards of other EU countries.

Based on our experience in 1989 and using the latest materials with very high functional parameters, we are able to develop and manufacture new glove patterns depending on your needs and application.

We guarantee reliable and high quality, timely execution of orders.

Activity type

manufacturer, service provider

Register Data

Full name

GALASKÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PRUDNICKA 26, 48-300 NYSA

NIP

7530003010
Copy

REGON

008306945
Copy

KRS

0000154688
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-18

Register Address

UL. PRUDNICKA 26, 48-300 NYSA

Date of registration in KRS

2003-03-19

Date of commencement of economic activity

2003-03-19

Act signature

RDF/285247/21/595

Website

http://galaskor.pl

Pkd codes

14.19.Z - Manufacture of other wearing apparel and accessories

14.11.Z - Manufacture of leather clothes

14.12.Z - Manufacture of workwear

14.13.Z - Manufacture of other outerwear

15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych

32.30.Z - Manufacture of sports goods

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

47.71.Z - Retail sale of clothing in specialised stores

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENTOWI SAMOISTNEMU, DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENTOWI SAMOISTNEMU, DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Władysław Kazimierz Ząbek
Chairman Of The Board, 78 years old
shareholders
Władysław Kazimierz Ząbek

100% 100 udziałów o łącznej wartości 80.000,00 zł

proxies
Magdalena Juskowiak
samoistna prokura, promoting the proxyer to the independent representation of the company., 31 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Nazwa Spółki, adres i numer statystyczny


GALASKÓR Sp. z o.o.

ul. Prudnicka 26

48-300 Nysa

NIP 7530003010

KRS 0000154688

Regon 008306945


2. Forma prawna Spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


3. Przedmiot działalności Spółki

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność produkcyjna i usługowa w zakresie

produkcji odzieży i pozostałych dodatków do odzieży.


4. Władze Spółki

Spółka nie posiada rady nadzorczej


W roku 2019 i obecnie skład Zarządu jest następujący:

 1. Władysław Ząbek— Prezes Zarządu


5. Charakterystyka zdarzeń i sytuacji gospodarczej Spółki w 2019 roku

W 2019 roku Spółka nie nabyła udziałów własnych.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych.6. Podstawowe wskaźniki opisujące sytuację finansową i majątkową Spółki

W 2019 roku nie nastąpiły zmiany kapitału zakładowego Spółki. Struktura kapitałów własnych na dzień

bilansowy jest następująca:

 1. kapitał zakładowy    80 000,00 PLN

Wynik roku obrotowego     1 422 771,14 PLN


Przychody ze sprzedaży wyniosły 5 192,22 tyś PLN

Koszty sprzedanych produktów  2 990,34 tyś PLN

Koszty sprzedaży i zarządu wyniosły   791,53 tyś PLN

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 60,60 tyś PLN

Wynik na działalności finansowej wyniosła -48,18 tyś PLN

Zysk brutto                1 422,77 tyś PLN


7.  Sprzedaż i marketing

Spółka v, 2019 roku wykonywała usługi w zakresie produkcji odzieży i pozostałych dodatków do

odzieży


8.  Polityka kadrowa

Spółka na dzień 31 grudnia 2019 zatrudnia trzydziestu pięciu pracowników.


Spółka nie nabyła udziałów własnych.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych.

Spółka nie posiada oddziałów.


Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Other
Position (Net profit / loss)
35
/ 281
Position (Revenue)
75
/ 281

Voivodeship
Opole Voivodeship
Position (Net profit / loss)
186
/ 1098
Position (Revenue)
449
/ 1098
Generated 237 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,1
5,2
3,4
-34,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,8
0,5
0,5
-7,7
Equity Indicator description
1,1
2,3
2,7
20,7
Total assets Indicator description
1,9
2,8
3,2
15,2
Cash and cash equivalents Indicator description
1,1
1,1
1,4
26
Gross profit / loss Indicator description
0,1
1,4
0,5
-63,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
1,5
0,5
-64,7
Current assets Indicator description
1,6
2,5
3
17,5
Net profit / loss Indicator description
0,1
1,1
0,5
-58,9
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
3,6
21,9
13,7
-8,2
Equity ratio Indicator description
58,1
80,7
84,5
3,8
Gross profit margin Indicator description
4,4
27,4
15,3
-12,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
89
36
50
14
Current ratio Indicator description
2,1
5
6,4
1,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector