FUNDACJA PRZEDE WSZYSTKIM
UL. WALOŃSKA 15 / 1, 50-413 WROCŁAW
TAX ID8971769925
Rate company:
FUNDACJA PRZEDE WSZYSTKIM
TAX ID8971769925
KRS0000373704
No opinion. Add your first review

address

UL. WALOŃSKA 15 / 1, 50-413 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

FUNDACJA PRZEDE WSZYSTKIM

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WALOŃSKA 15 / 1, 50-413 WROCŁAW

NIP

8971769925
Copy

REGON

021452444
Copy

KRS

0000373704
Copy

Legal form

foundation

Register Address

UL. WALOŃSKA 15 / 1, 50-413 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2011-01-13

Date of commencement of economic activity

2011-01-13

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/23755/21/549

Pkd codes

17.23.Z - Manufacture of paper stationery

17.29.Z - Manufacture of other articles of paper and paperboard

18.11.Z - Printing of newspapers

18.12.Z - Other printing

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

18.14.Z - Binding and related services

22.19.Z - Manufacture of rubber items

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

23.41.Z - Manufacture of ceramic tableware and ornamental articles

23.49.Z - Manufacture of other ceramic products

32.40.Z - Manufacture of games and toys

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

47.11.Z - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.21.Z - Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores

47.24.Z - Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores

47.29.Z - Other retail sale of food in specialised stores

47.61.Z - Retail sale of books in specialised stores

47.62.Z - Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores

47.63.Z - Retail sale of music and video recordings in specialised stores

47.64.Z - Retail sale of sporting equipment in specialised stores

47.65.Z - Retail sale of games and toys in specialised stores

47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores

47.81.Z - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products

47.89.Z - Retail sale via stalls and markets of other goods

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation

55.90.Z - Other accommodation

56.10 - Restaurants and other eating places

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.10.B - Mobile eating places

56.21.Z - Event catering activities

56.29.Z - Other food service activities

56.30.Z - Beverage serving activities

58.11.Z - Book publishing

58.12.Z - Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory)

58.13.Z - Publishing of newspapers

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

58.19.Z - Other publishing activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12 - Media representation

73.12.A - Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.21.Z - Rental and leasing of recreational and sports goods

77.22.Z - Rental of video tapes and CDs, DVDs etc.

77.29.Z - Rental and leasing of other personal and household goods

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.30.Z - Other human resources provision

79.12.Z - Tour operator activities

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.51.Z - Out-of-school forms of sports and leisure education

85.52.Z - Out-of-school forms of cultural education

85.53.Z - Out-of- school forms of driving education

85.59 - Other education n.e.c.

85.59.A - Teaching of foreign languages

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities

86.90.D - Paramedical activities

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified

87.10.Z - Social assistance with accommodation providing nursing care

87.30.Z - Residential care activities for the elderly and disabled

87.90.Z - Other residential care activities

88.10.Z - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled

88.91.Z - Child day-care activities

88.99.Z - Other social work activities without accommodation notelsewhere classified

90.01.Z - Performing arts activities

90.02.Z - Support activities to performing arts

93.19.Z - Other sports activities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityThe Foundation Board
representation type
1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM USTĘPU 2, 2. W ZAKRESIE ZMIANY STATUTU, DECYZJI W ZAKRESIE MAJĄTKU FUNDACJI ORAZ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, CZŁONKOWIE ZARZĄDU MUSZĄ DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Katarzyna Ewa Modrzejewska
Member Of The Board, 47 years old
THE FOUNDATION BOARD
Dariusz Zdzisław Sokół
49 years old
Agnieszka Westwalewicz
48 years old

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector