ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Arts and culture Music and films Profile of company FUNDACJA OKOLOKO
FUNDACJA OKOLOKO
TAX ID8943134965
KRS0000747349
No opinion. Add your first review

address

UL. LEGNICKA 65, 54-206 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

FUNDACJA OKOLOKO

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LEGNICKA 65, 54-206 WROCŁAW

NIP

8943134965
Copy

REGON

381238901
Copy

KRS

0000747349
Copy

Legal form

foundation

Register Address

UL. LEGNICKA 65, 54-206 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2018-09-05

Date of commencement of economic activity

2018-09-05

Act signature

RDF/367980/22/831

Pkd codes

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

58.11.Z - Book publishing

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.14.Z - Motion picture projection activities

90.01.Z - Performing arts activities

90.02.Z - Support activities to performing arts

90.03.Z - Artistic creation activities

90.04.Z - Operation of arts facilities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityFOUNDATION BOARD
representation type
1. FUNDACJĘ REPREZENTUJE, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 3. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA WYMAGANE JEST W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ROZPORZĄDZANIEM PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH. 4. ZARZĄD MOŻE POWOŁAĆ PEŁNOMOCNIKÓW DO KIEROWANIA OKREŚLONYMI SPRAWAMI NALEŻĄCYMI DO ZADAŃ FUNDACJI I DO REPREZENTACJI FUNDACJI W TYCH SPRAWACH, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2
FOUNDATION BOARD
Adrian Wojciech Janisio
Vice President, 35 years old
Tomasz Klemens Tryzna
Chairman Of The Board, 74 years old

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector