ALEO.com CompaniesProfile of company "FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - CZAS DLA ZIEMI"
"FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - CZAS DLA ZIEMI"
TAX ID8681973793
KRS0000776007
No opinion. Add your first review

address

UL. KRZYŻANOWICKA 68, 32-700 BOCHNIA

Categories

Main category
Other
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - CZAS DLA ZIEMI"

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KRZYŻANOWICKA 68, 32-700 BOCHNIA

NIP

8681973793
Copy

REGON

382811975
Copy

KRS

0000776007
Copy

Legal form

foundation

Register Address

UL. KRZYŻANOWICKA 68, 32-700 BOCHNIA

Date of registration in KRS

2019-03-13

Date of commencement of economic activity

2019-03-13

Act signature

KR.XII NS-REJ.KRS/9379/20/800

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE FUNDACJĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY FUNDACJA W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZO- BOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEWYŻSZA 200.000,- ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY, PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU. DLA USTALENIA WARTOŚCI ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA OD KTÓREGO UZALEŻNIONY JEST SPOSÓB REPREZENTACJI, PRZYJMUJE SIĘ PRZY CZYNNOŚCIACH POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB ŚWIADCZENIACH PODZIELONYCH, WARTOŚĆ TYCH ŚWIADCZEŃ W OKRESIE JEDNEGO ROKU OD DNIA DOKONANIA PIERWSZEJ CZYNNOŚCI.
MANAGEMENT
Paulina Hynek
Vice President, 29 years old
Mariusz Skowronek
Chairman Of The Board, 37 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.