ALEO.com Companies Real estate and related services Property administration Office Profile of company "FORUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"FORUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992547584
KRS0000237701
Share capital266,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SKARBOWCÓW 94C, 53-025 WROCŁAW
Revenue in 2019 year
4,454,804.5 PLN
Financial ranking position
38 / 239
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"FORUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SKARBOWCÓW 94C, 53-025 WROCŁAW

NIP

8992547584
Copy

REGON

020114142
Copy

KRS

0000237701
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SKARBOWCÓW 94C, 53-025 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2005-07-15

Date of commencement of economic activity

2005-07-15

Act signature

RDF/332523/21/651

Pkd codes

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.91.Z - Roofing activities

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.30.Z - Beverage serving activities

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

81 - Services to buildings and landscape activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 150.000 ZŁ - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. -PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 150.000 ZŁ LUB INNYCH CZYNNOŚCIACH NIEPOLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM ZA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA UZNAJE SIĘ SUMĘ ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH W OKRESIE JEDNEGO ROKU.
MANAGEMENT
Zbigniew Stanisław Solarz
Chairman Of The Board, 55 years old
Kamila Joanna Łuczkowska
Vice President, 40 years old
Alina Elżbieta Bilińska Solarz
Member Of The Board, 53 years old
Anna Helena Celler
Vice President, 37 years old
Jan Zbigniew Solarz
Member Of The Board, 23 years old
shareholders
Alina Elżbieta Bilińska Solarz

100% 5.320 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości 266.000 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych

proxies
Szymon Filek
spontaneous prokura, 46 years old

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Property administration
Position (Net profit / loss)
18
/ 239
Position (Revenue)
38
/ 239
Generated 238 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,5
4,5
4,3
-3,8
Liabilities and provisions Indicator description
0,6
0,3
0,4
12,2
Equity Indicator description
0,5
1,3
1,7
34,3
Total assets Indicator description
1,1
1,6
2,1
29,5
Depreciation Indicator description
0
0,1
0,1
-8,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,6
0,8
46,7
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,6
0,5
-16,8
EBITDA Indicator description
0,1
0,7
0,6
-15,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,6
0,5
-16,7
Current assets Indicator description
0,4
0,9
1,3
40
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,5
0,4
-17,3
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
3
11,8
10,2
-1,6
Equity ratio Indicator description
45,4
78,6
81,5
2,9
EBITDA margin Indicator description
4,3
14,7
12,9
-1,8
Gross profit margin Indicator description
3,8
13,3
11,5
-1,8
Current ratio Indicator description
0,7
2,6
3,2
0,6
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector