For Nature Solutions sp. z o.o.
57L, 87-148 Ostaszewo
TAX ID5842695092
Rate company:
ALEO.com Companies Energy, fuel, media Heating fuel Briquettes Profile of company For Nature Solutions sp. z o.o.
For Nature Solutions sp. z o.o.
TAX ID5842695092
KRS0000353497
Share capital28,553,950.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

57L, 87-148 Ostaszewo

Register Data

Full name

FOR NATURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

OSTASZEWO 57L, 87-148 OSTASZEWO

NIP

5842695092
Copy

REGON

220993841
Copy

KRS

0000353497
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-03-12

Register Address

OSTASZEWO 57L, 87-148 OSTASZEWO

Date of registration in KRS

2010-04-08

Date of commencement of economic activity

2010-04-08

Act signature

TO.VII NS-REJ.KRS/4124/22/639

Pkd codes

16.29.Z - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

02.20.Z - Logging

16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

16.10.Z - Sawmilling and planing of wood

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

46.71.Z - Wholesale of fuels and related products

49.41.Z - Freight transport by road

52 - Warehousing and support activities for transportation

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

82.11.Z - Office administrative service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1) DO KWOTY 5.000 ( PIĘĆ TYSIĘCY ) EURO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2) POWYŻEJ KWOTY 5.000 ( PIĘĆ TYSIĘCY ) EURO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3) PEŁNOMOCNICY W ZAKRESIE UMOCOWANIA WYNIKAJĄCEGO Z TREŚCI UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Ilona Termińska
Vice President, 51 years old
Wiesław Stanisław Ilków
Chairman Of The Board, 55 years old
shareholders
Przemysław Kazimierz Termiński

0.02% 98.619 udziałów o łącznej wartości 4.930.950,00 zł

23.29% 109962 udziały o łącznej wartości 5 498 100,00 zł

76.69% 362097 udziałów o łącznej wartości 18.104.850,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
16,5
15,3
10,8
-29,4
Liabilities and provisions Indicator description
5,5
14,9
31,3
109,9
Equity Indicator description
13
15,5
13,5
-12,6
Total assets Indicator description
18,5
30,4
44,8
47,6
Depreciation Indicator description
1,2
1,3
1,4
6,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
0,4
0,6
46,8
Gross profit / loss Indicator description
0,4
-1,5
-4,4
-187,6
EBITDA Indicator description
1,8
0,1
-3
-4376,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,6
-1,2
-4,4
-253,6
Net profit / loss Indicator description
0,4
-1,5
-4,4
-187,6
Current assets Indicator description
1,5
5,4
5,3
-2,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
3,1
-10
-32,9
-22,9
Return on sales (ROS) Indicator description
2,5
-10,1
-41,2
-31,1
Equity ratio Indicator description
70,4
50,9
30,2
-20,7
EBITDA margin Indicator description
11
0,5
-27,6
-28,1
Gross profit margin Indicator description
2,5
-10,1
-41,2
-31,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
68
238
610
372
Current ratio Indicator description
0,5
0,5
0,3
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
2
126,4
-9,2
-135,6
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector

Aaaaaaaa
Aberdeen
Wektor
Toruń