ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Legal services Profile of company FIVE TO FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIVE TO FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5732879164
KRS0000671903
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. 1 MAJA 16, 42-217 CZĘSTOCHOWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

FIVE TO FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. 1 MAJA 16, 42-217 CZĘSTOCHOWA

NIP

5732879164
Copy

REGON

366942193
Copy

KRS

0000671903
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. 1 MAJA 16, 42-217 CZĘSTOCHOWA

Date of registration in KRS

2017-04-03

Date of commencement of economic activity

2017-04-03

Act signature

CZ.XVII NS-REJ.KRS/13231/17/808

Pkd codes

69.10.Z - Legal activities

63.12.Z - Web portals

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.92.Z - Other credit granting

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

82.20.Z - Activities of call centres

82.91.Z - Activities of collection agencies and credit bureaus

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Tomasz Kazimierz Jędrzejczak
Chairman Of The Board, 34 years old
shareholders
Tomasz Kazimierz Jędrzejczak

48 udziałów o łącznej wysokości 4.800,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector