ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Insurance Profile of company FINANCES FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FINANCES FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7282752044
KRS0000359075
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LEGIONÓW 93 / 95, 91-072 ŁÓDŹ
Revenue in 2019 year
541,523.8 PLN
Financial ranking position
2411 / 5222
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

FINANCES FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LEGIONÓW 93 / 95, 91-072 ŁÓDŹ

NIP

7282752044
Copy

REGON

100905235
Copy

KRS

0000359075
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LEGIONÓW 93 / 95, 91-072 ŁÓDŹ

Date of registration in KRS

2010-06-17

Date of commencement of economic activity

2010-06-17

Act signature

RDF/290823/21/976

Pkd codes

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


exempted
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE MA PRAWO DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI,KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000 ZŁ. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 3(TRZECH) CZŁONKÓW ZARZĄDU
MANAGEMENT
Bartosz Tadeusz Szmytkowski
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
Eliza Agnieszka Starzyńska

33.4% 334 udziały o łącznej wartości 16.700 zł

Bartosz Tadeusz Szmytkowski

66.6% 666 udziałów o łącznej wartości 33.300,00 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

INFORMACJE OGÓLNE


1. Spółka FINANCES FOR YOU Sp. z a.o. zasłała powołana 1 czerwca 2010 r.

Umową spółki podpisaną w Kancelarii Notarialnej prof Małgorzaty Zofii Król.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

uzyskała 17 czerwca 2010 roku.

2. Przedmiotem działalności FINANCES FOR YOU Sp. z o.o. są:

- usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi oraz pośrednictwo

finansowe.

3. Realizacja działalności gospodarczej w 2019 r. dokonywana była w Łodzi - w miejscu siedziby

Spółki przy ul. Legionów 93 lok.95 oraz w Białymstoku.

4. średnioroczne zatrudnienie w roku 2019 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło - 1 osoba.


OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ZA. ROK 2019

1. Kapitały Spółki kształtują się następująco:

[Tabela]

2. Strata/zysk brutto

Wynik- Spółka poniosła stratę w kwocie zł. 27.231,47

3. Przychody

Uzyskane przychody z podstawowej działalności związanej z ubezpieczeniami i funduszami

emerytalnymi w okresie sprawozdawczym wyniosły: 541.523,81 PLN.

4. Koszty

Znaczącą pozycją kosztów są usługi związane z działalnością ubezpieczeniową i funduszami

emerytalno-rentowymi oraz koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych spółki

w wysokości zł: 496.969,77 PLN, co stanowi 87,32 % ogółu kosztów ( 569.105,28 PLN)

oraz wynagrodzenia w wysokości 53.577,10 OPLN co stanowi 9,41 % ogółu kosztów.


MAJĄTEK SPÓŁKI ,,FINANCES FOR YOU" I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

1. W roku sprawozdawczym Spółka nie poniosła nakładów na powiększenie majątku.

2. W roku sprawozdawczym Spółka poniosła stratę bilansową 27231,47 PLN


ZADANIA I PLANY NA ROK NASTĘPNY

W roku 2020 Spółka planuje rozszerzyć swój zakres działalności o nowe obszary, swoje kroki

kierujemy na północ Polski, a także na okoliczne mniejsze miejscowości.

Pozyskanie nowych firm współpracujących, zwiększy znacząco nasze przychody.

W 2020 roku planujemy wzmocnić pozycję obecnych biur.


Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Financial and consulting services
Position (Net profit / loss)
4400
/ 5222
Position (Revenue)
2411
/ 5222

Voivodeship
Łódź Voivodeship
Position (Net profit / loss)
2154
/ 2654
Position (Revenue)
1966
/ 2654
Generated 238 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
450,9
541,5
341,7
-36,9
Liabilities and provisions Indicator description
93,2
70,1
35,4
-49,5
Equity Indicator description
4
-18,1
-14,3
20,7
Total assets Indicator description
97,2
52,1
21,1
-59,5
Depreciation Indicator description
0,7
0,7
0,5
-33,3
Cash and cash equivalents Indicator description
82,7
35,7
10,4
-71
Gross profit / loss Indicator description
17,8
-27,2
3,4
112,4
EBITDA Indicator description
18,5
-26,5
3,8
114,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
17,8
-27,2
3,4
112,4
Current assets Indicator description
96
51,6
21,1
-59,1
Net profit / loss Indicator description
15,1
-27,2
3,4
112,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
375,5
150,8
-23,5
-174,3
Return on sales (ROS) Indicator description
3,3
-5
1
6
Equity ratio Indicator description
4,1
-34,7
-67,9
-33,2
EBITDA margin Indicator description
4,1
-4,9
1,1
6
Gross profit margin Indicator description
3,9
-5
1
6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
75
47
38
-9
Current ratio Indicator description
1
0,7
0,6
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-4,5
1,3
-2,7
-4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector