ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Sport and tourism Sport facilities Profile of company FFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1251660935
KRS0000692837
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38A / 46, 05-091 ZĄBKI
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

FFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38A / 46, 05-091 ZĄBKI

NIP

1251660935
Copy

REGON

368200188
Copy

KRS

0000692837
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38A / 46, 05-091 ZĄBKI

Date of registration in KRS

2017-08-31

Date of commencement of economic activity

2017-08-31

Act signature

RDF/353043/21/645

Pkd codes

93.11.Z - Operation of sports facilities

47.64 - Retail sale of sporting equipment in specialised stores

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation

77.21 - Rental and leasing of recreational and sports goods

85.51 - Out-of-school forms of sports and leisure education

93 - Sports activities and amusement and recreation activities

93.12 - Activities of sports clubs

93.13 - Operation of fitness facilities

93.19 - Other sports activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Hubert Inocenty Migaczew
Member Of The Board, 43 years old
Małgorzata Goździuk Migaczew
Chairman Of The Board, 44 years old
shareholders
Hubert Inocenty Migaczew

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 złotych

Małgorzata Goździuk Migaczew

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 złotych

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością FFC została wpisana do KRS pod

numerem KRS 0000692837

W roku obrotowym 2017 r. zarząd spółki był dwuosobowy:

Członek Zarządu - Migaczew Hubert Inocenty

1) Istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki, jakie

 nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do

 dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki.

2) Przewidywany rozwój jednostki:

 W 2017 roku Spółka zamierza kontynuować stabilny wzrost. Spółka

 ustabilizowała portfel sprawdzonych dostawców i zamierza kontynuować

 współpracę z nimi. Zgodnie z założeniami rozwoju sprzedaży, Spółka

 kontynuuje rozwój sprzedaży usług na terenie Polski.

3.) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

 Spółka nie prowadziła działalności w dziedzinie badań i rozwoju

4) Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka w swojej działalności w roku obrotowym 2017 osiągnęła stratę netto w

wysokości 2 609,78 zł, który zamierza pozostawić w 2017r. nierozdysponowany.

Wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 66 399,67 zł.

5) Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia,

 liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału

 zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży

 tych udziałów w przypadku ich zbycia

 Spółka nie nabywała udziałów własnych.

6) Posiadanych przez jednostkę oddziałach ( zakładach )

 Spółka nie posiada oddziałów, ani innych wyodrębnionych organizacyjnie lub

bilansowo jednostek.

7) Instrumenty finansowe w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń

przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności

finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania

ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia

istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których

stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Spółka nie korzystała w trakcie roku obrotowego 2017 z instrumentów

finansowych zarządzania i/lub ograniczenia powyższych ryzyk.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
207,1
73,6
-64,5
Liabilities and provisions Indicator description
207,2
256,9
24
Equity Indicator description
10,3
8,6
-16,2
Total assets Indicator description
217,4
265,5
22,1
Cash and cash equivalents Indicator description
112,5
105,9
-5,9
Depreciation Indicator description
3,5
11
210,1
Gross profit / loss Indicator description
8,4
2,7
-68,5
EBITDA Indicator description
12
13,7
14,2
Current assets Indicator description
197,4
239,7
21,4
Net profit / loss Indicator description
8,3
-1,7
-120
Operating profit (EBIT) Indicator description
8,4
2,7
-67,9
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
80,9
-19,4
-100,3
Return on sales (ROS) Indicator description
4
-2,3
-6,3
Equity ratio Indicator description
4,7
3,2
-1,5
EBITDA margin Indicator description
5,8
18,6
12,8
Gross profit margin Indicator description
4,1
3,6
-0,5
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
365
1274
909
Current ratio Indicator description
1
0,9
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-9,4
-7,7
1,7
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector