FERRO TUBE Sp. z o.o.
Konduktorska 42, 40-155 Katowice
TAX ID2220845522
Rate company:
FERRO TUBE Sp. z o.o.
TAX ID2220845522
KRS0000301996
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Konduktorska 42, 40-155 Katowice

Website

www.ferrotube.pl

Branches

Magazyn Stali

Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie

About us

This text has been translated automatically

We have extensive experience in the completion and delivery of steel products. In particular, pipeline components. From the very beginning, we have proved to be a reliable and reliable partner for our contractors.


Our staff are highly experienced employees with extensive technical knowledge in the field of production and applications of pipes and tubular elements. Most of us have gained experience in manufacturing plants.


We rely on the production capabilities of our suppliers. Our knowledge and competence help us in choosing the right suppliers of steel products.


We meet all types of standards in force on the market. We would like to invite everyone who is looking for a reliable business partner to cooperate with us.

Activity type

wholesaler

Register Data

Full name

FERRO TUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PLEBISCYTOWA 3, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

NIP

2220845522
Copy

REGON

240869522
Copy

KRS

0000301996
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-03-11

Register Address

UL. PLEBISCYTOWA 3, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Date of registration in KRS

2008-04-02

Date of commencement of economic activity

2008-04-02

Act signature

RDF/456157/22/825

Website

www.ferrotube.pl

Pkd codes

46.72.Z - Wholesale of metals and metal ores

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

46.76.Z - Wholesale of other intermediate products

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

49.41.Z - Freight transport by road

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

64.19.Z - Other monetary intermediation


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Jacek Kozołup
Member Of The Board, 49 years old
shareholders
Grzegorz Adam Czerniewski

33% 33 udziały o łącznej wartości 16.500,00 złotych

Jacek Stanisław Kozołup

34% 34 udziały o łącznej wysokości 17.000,00 zł

Krzysztof Zdzisław Strączek

33% 33 udziały o łącznej wartości 16.500,00 złotych

proxies
Grzegorz Czerniewski
spontaneous prokura, 48 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach dnia 2008-04-02 i wpisana

 została do rejestru pod numerem KRS: 0000301996. Spółce nadany został numer NIP: 222-

 084-55-22 oraz REGIN: 240869522.


2. W roku 2018 spółka realizowała przyjęte założenia rozwojowe, zdobywając klientów. Głównym

 przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych i rud metali.


3. Przychody za 2018 r. wyniosły 25.393.606,90 PLN w tym z tytułu:

  sprzedaży towarów      25.184.322,98 PLN

 - pozostałe przychody operacyjne 209.283,90 PLN

  w tym:

 - ze zbycia aktywów trwałych   0,00 PLN

  dodatnie różnice kursowe    0,00 PLN

  pozostałe przychody finansowe  0,02 PLN


4. Koszty za 2018 r. wyniosły 24.595.027,59 PLN i dotyczyły:

 koszty sprzedanych towarów  22.341.022,96 PLN

 koszty sprzedaży         0,00 PLN

 koszt zakupu           0,00 PLN

 koszty zarządu        1.995.500,94 PLN

 koszty finansowe        71.773,37 PLN

 koszty operacyjne       186.730,32 PLN


5. Spółka w roku obrachunkowym 2018 osiągnęła zysk wynoszący 640.156,31 zł netto.


6. Suma bilansowa Spółki zamknęła się kwotą 6.923.971,46 PLN


7. W roku 2018 nie wystąpiły w spółce żadne nadzwyczajne wydarzenia, które miałyby wpływ na 

 sytuację finansową spółki.


8. Prowadząc działalność gospodarczą w roku 2018 Spółka nie zalegała z płatnościami oraz na 

 bieżąco wywiązywała się ze wszystkich swoich zobowiązań.


9. Na dzień 31.12.2018 Spółka zatrudniała 10 pracowników na podstawie umowy o pracę.


10. Zarząd spółki zamierza kontynuować swoją pracę poszerzając zakres świadczonych usług

 zgodnie z planem działania na rok 2019, który przedstawiony zostanie Walnemu Zgromadzeniu 

 Udziałowców.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
18,3
25,2
23
-8,6
Liabilities and provisions Indicator description
3
5,2
5,5
6,1
Equity Indicator description
1,2
1,8
1,7
-1,4
Total assets Indicator description
4,2
6,9
7,2
4,2
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,3
0,2
-49,2
Gross profit / loss Indicator description
0,3
0,8
0,5
-42,5
Current assets Indicator description
4,2
6,9
7,2
4,7
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,6
0,4
-39
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,3
0,9
0,5
-41,4
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
1,1
2,5
1,7
-0,8
Equity ratio Indicator description
28,7
25,4
24
-1,4
Gross profit margin Indicator description
1,5
3,2
2
-1,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
60
75
87
12
Current ratio Indicator description
1,3
1,3
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector