FAME ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CERAMICZNA 6, 21-025 NIEMCE
TAX ID7123250100
Rate company:
ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Arts and culture Music and films Profile of company FAME ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FAME ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7123250100
KRS0000386925
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. CERAMICZNA 6, 21-025 NIEMCE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

FAME ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CERAMICZNA 6, 21-025 NIEMCE

NIP

7123250100
Copy

REGON

060774048
Copy

KRS

0000386925
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. CERAMICZNA 6, 21-025 NIEMCE

Date of registration in KRS

2011-05-20

Date of commencement of economic activity

2011-05-20

Act signature

RDF/514651/23/470

Pkd codes

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

58.11.Z - Book publishing

58.19.Z - Other publishing activities

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.14.Z - Motion picture projection activities

90.01.Z - Performing arts activities

90.03.Z - Artistic creation activities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.
MANAGEMENT
Renata Grabowska Moskal
Chairman Of The Board, 56 years old
shareholders
Renata Grabowska Moskal

51% 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 5.100 (pięć tysięcy sto ) złotych

Natalia Moskal

49% 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości 4.900,00 (cztery tysiące dziewięćset) złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
14,4
36,6
402,9
999,9
Liabilities and provisions Indicator description
306,9
575,2
759,6
32
Equity Indicator description
-262,9
-282,5
-325,5
-15,2
Total assets Indicator description
44
292,8
434
48,2
Cash and cash equivalents Indicator description
1,3
1,4
19,3
1255
Gross profit / loss Indicator description
-97,3
-19,6
-42,9
-119,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
-38,6
4,8
-18,7
-487,4
Net profit / loss Indicator description
-97,3
-19,6
-43,1
-120,2
Current assets Indicator description
41,7
291,4
433,7
48,8
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
-674,7
-53,4
-10,7
42,7
Equity ratio Indicator description
-597,6
-96,5
-75
21,5
Gross profit margin Indicator description
-674,7
-53,4
-10,7
42,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
7770
5732
423
-5309
Current ratio Indicator description
0,1
0,5
0,4
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector