ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Building works related to erection of residential and non-residential buildings Profile of company FALA TL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FALA TL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5213953011
KRS0000946630
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ALEJA WINCENTEGO WITOSA 31, 00-710 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

FALA TL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALEJA WINCENTEGO WITOSA 31, 00-710 WARSZAWA

NIP

5213953011
Copy

REGON

521020309
Copy

KRS

0000946630
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ALEJA WINCENTEGO WITOSA 31, 00-710 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2022-01-17

Date of commencement of economic activity

2022-01-17

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/2154/22/460/REGON

Pkd codes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

42.99.Z - Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified

43.11.Z - Demolition

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Dominik Dariusz Twaróg
Member Of The Board, 28 years old
Jakub Jan Kompała
Member Of The Board, 28 years old
shareholders
Karol Mirosław Stajszczak

90% 90 udziałów o łącznej wartości 4 500,00 zł

Mirosław Grzegorz Stajszczak

10% 10 udziałów o łącznej wartości 500,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector