ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Cellulose and paperboard Profile of company FABRYKA KART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FABRYKA KART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6832008162
KRS0000290709
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. GROMADZKA 71, 30-719 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

FABRYKA KART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GROMADZKA 71, 30-719 KRAKÓW

NIP

6832008162
Copy

REGON

120575093
Copy

KRS

0000290709
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. GROMADZKA 71, 30-719 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2007-10-17

Date of commencement of economic activity

2007-10-17

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/3998/10/220/NIP

Pkd codes

17.29.Z - Manufacture of other articles of paper and paperboard

18.11.Z - Printing of newspapers

18.12.Z - Other printing

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

18.14.Z - Binding and related services

18.20.Z - Reproduction of recorded media

20.13.Z - Manufacture of other inorganic basic chemicals

20.14.Z - Manufacture of other organic basic chemicals

20.16.Z - Manufacture of plastics in primary forms

20.59.Z - Manufacture of other chemical products not elsewhere classified

22.21.Z - Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods

22.23.Z - Manufacture of builders’ ware of plastic

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

25.73.Z - Manufacture of tools

25.92.Z - Manufacture of metal packaging

25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified

26.11.Z - Manufacture of electronic components

26.12.Z - Manufacture of electronic printed circuits

32.40.Z - Manufacture of games and toys

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

49.31.Z - Urban and suburban passenger land transport

49.32.Z - Taxi operation

49.39.Z - Other passenger land transport not elsewhere classified

49.41.Z - Freight transport by road

49.42.Z - Removal services

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

78.30.Z - Other human resources provision


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Andrzej Kita
President, 70 years old
shareholders
Agnieszka Justyna Kita Ambroży

950 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 47.500,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector