ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Building works related to erection of residential and non-residential buildings Profile of company "EWITAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"EWITAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5260207278
KRS0000227845
Share capital53,040.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ZACHODNIA 15A, 05-816 OPACZ-KOLONIA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"EWITAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZACHODNIA 15A, 05-816 OPACZ-KOLONIA

NIP

5260207278
Copy

REGON

002173957
Copy

KRS

0000227845
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ZACHODNIA 15A, 05-816 OPACZ-KOLONIA

Date of registration in KRS

2005-02-09

Date of commencement of economic activity

2005-02-09

Act signature

RDF/356197/21/125

Pkd codes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Kazimierz Mroczek
President, 69 years old
Tadeusz Sadowski
Vice President, 62 years old
shareholders
Tadeusz Sadowski

50% 208 udziałów o łącznej wartości 26.520,00 zł

Kazimierz Mroczek

50% 208 udziałów o łącznej wartości 26.520,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI EWITAX SP. Z O.O.

W ROKU OBROTOWYM 2019 R.


„EWITAX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą

od 1990 roku. Siedziba Spółki znajduje się w Michałowicach przy ulicy Zachodniej 15A.

Przedmiotem działalności Spółki są usługi remontowo-budowlane.

Spółka zakończyła 31 grudnia 2019 r. kolejny rok obrotowy uzyskując następujące wyniki:

-  zysk brutto na działalności operacyjnej 173 700,13 zł,

  strata na działalności finansowej  7 078,77 zł,

  zysk brutto 166 621,36 zł,

     W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży usług

budowlano-remontowych w wysokości 441 000,00 zł netto. W 100% przychód

ze sprzedaży generuje sprzedaż krajowa. Przychody ze sprzedaży usług remontowo-

budowlanych w 2019 roku wzrosły w stosunku do roku 2018. Z powodu małej ilości zleceń

na roboty remontowo-budowlane Spółka w ciągu 2018 roku zredukowała zatrudnienie

i na koniec 2019 roku Spółka również nie zatrudniała pracowników. Spółka szuka nowych

zleceniobiorców usług remontowo-budowlanych. 


Podpis Zarządu:Warszawa, dnia 30.06.2020 r.

                                                             1

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
432,8
84,7
441
420,9
Liabilities and provisions Indicator description
225
273
194
-28,9
Equity Indicator description
-16,8
-88,1
76,1
186,4
Total assets Indicator description
208,2
184,9
270,2
46,1
Cash and cash equivalents Indicator description
77,1
62,9
149,5
137,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-50,3
-71,3
166,6
333,7
EBITDA Indicator description
-24,6
-63,5
-158,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
-24,6
-63,5
173,7
373,3
Net profit / loss Indicator description
-50,3
-71,3
164,2
330,3
Current assets Indicator description
160,1
137,1
222,7
62,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
299,9
81
215,7
134,7
Return on sales (ROS) Indicator description
-11,6
-84,2
37,2
121,4
Equity ratio Indicator description
-8,1
-47,6
28,2
75,8
EBITDA margin Indicator description
-5,7
-75,1
-69,4
Gross profit margin Indicator description
-11,6
-84,2
37,8
122
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
37
364
40
-324
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector