EVACO Sp. z o.o.
Zakopiańska 156, 30-435 Kraków
TAX ID6780101316
Phone48509016299
Rate company:
EVACO Sp. z o.o.
TAX ID6780101316
KRS0000110027
Share capital80,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Zakopiańska 156, 30-435 Kraków

Phone number

48509016299

Website

www.evaco.com.pl

Branches

EVACO Sosnowiec

ks.J.Popiełuszki 36, 41-219 Sosnowiec
+48322949443

About us

This text has been translated automatically

EVACO is a family-owned company operating in the southern Polish market for 26 years. We design and equip catering facilities and train kitchen staff.

We have hundreds of equipped objects in Poland. Our experience allows us to implement both small investments (bisto, food truck), through medium (canteens, restaurants, inns) and kitchens in hotels ***, **** and *****.

We deal with the investment from the very beginning. The product range includes thousands of items, including from companies: Winterhalter, Rational, Hendi, RM Gastro, Stalgast, ALVA, TOM-GAST, Hamilton Beach, Kromet, Mesko-AGD, Bravilor Bonamat, edenox, CAMBRO, Clinex, Dora-Metal, Jeven, Liebherr, Lozamet, PORKKA, robot coupe, APS, Bake Partner, Bolarus, BRITA, Classeq, Coldor, Santos, de Buyer, BLANCO, Mijar, RAK, echtermann, eternum, Kasumi, REVOL, Polibox and many more.

Experience and excellent knowledge of the HORECA industry allow us to build an offer that meets the specific needs of the catering, hospitality and tourism sectors. We support the development of micro, small and medium enterprises.

Offer

This text has been translated automatically

We design kitchen facilities in catering facilities. We start work from consulting, through the project along with the necessary agreements and permits. We supervise construction projects in line with our guidelines. We provide equipment, install it and conduct staff training. Yes, the customer is served comprehensively.

The equipment we offer is optimally matched in terms of usability and quality for the price.

Activity type

broker, wholesaler, distributor, service provider

Register Data

Full name

EVACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZAKOPIAŃSKA 156, 30-435 KRAKÓW

NIP

6780101316
Copy

REGON

350580816
Copy

KRS

0000110027
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2019-02-08

Register Address

UL. ZAKOPIAŃSKA 156, 30-435 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2002-04-26

Date of commencement of economic activity

2002-04-26

Act signature

RDF/489750/23/243

Website

www.evaco.com.pl

Pkd codes

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

56.21.Z - Event catering activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
representation type
ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, .
THE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ewa Bogumiła Łubkowska Ścibich
Chairman Of The Board, 67 years old
shareholders
Aleksandra Ścibich Kopiec

22.88% 183 udziały o łącznej wartości 18300 zł

Ewa Bogumiła Łubkowska Ścibich

77.13% 617 udziałów o łącznej wartości 61700 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka Evaco z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 156 jest wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110027.

   W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży towarów w

wysokości 4 496 617,57 zł. Z kolei przychody ze sprzedaży usług wyniosły 222 526,98 zł. Zarząd

proponuje aby strata netto w kwocie 188 742,63 zł za rok 2019 została pokryta zyskami lat

następnych. Suma bilansowa na koniec 2019 roku wyniosła 2 821 677,25 zł.

W 2019 roku Spółka prowadziła działalność w zakresie sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i

urządzeń oraz administrowania sieci komputerowych oraz wymianę sprzętu komputerowego wraz z

oprogramowaniem. Sprzedaż realizowana jest w całości na rynku krajowym, ale liczymy na

otwarcie się rynków całego świata. Spółka prowadzi również import urządzeń i usług z krajów

Unii. W bogatym asortymencie urządzeń i mebli dla gastronomii spółka współpracuje w

większości z potentatami producentów krajowych. W 2019 roku działalność spółki w zakresie

sprzedaży sprzętu i mebli gastronomicznych była gałęzią wiodącą.

   W 2015r. rozpoczęła pracę założona przez Evaco Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji,

która prężnie się rozwija realizując różne przedsięwzięcia.

   Spółka prowadzi ponadto działalność projektową w obszarze szkoleń i edukacji.

   Spółka w roku 2019 w dalszym ciągu prowadziła działania w obszarze edukacyjnym.

Końcem 2019 złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej trzy kwalifikacje rynkowe w obszarze

gastronomicznym. Jednocześnie rozwija współpracę z Uczelniami wyższymi, instytucjami

badawczymi oraz organizacjami NGO w obszarze szkoleń i edukacji pozaformalnej.

   Spółka ponadto w formie usług podwykonawczych realizuje działania eksperckie, szkole-

niowe i doradcze w obszarze swojej podstawowej działalności HORECA oraz innych obszarów te-

matycznych w zależności od potrzeb klientów.

   Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma problemów z

utrzymaniem płynności finansowej i regulowania zobowiązań. W okresie sprawozdawczym nie

wystąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania. Pozostałe informacje dotyczące

Spółki Evaco zawarte są w informacji dodatkowej stanowiącym załącznik do sprawozdania

finansowego.

   Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia

faktów, okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności

przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub

przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

EU grants

See more

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
4,7
3,8
4,2
12,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,6
0,5
1,1
134,7
Equity Indicator description
2,3
2,1
2,2
1,6
Total assets Indicator description
2,8
2,6
3,3
25,7
Cash and cash equivalents Indicator description
1,1
1,4
1,3
-6,7
Depreciation Indicator description
0
0
0
-26,3
Gross profit / loss Indicator description
-0,2
-0,1
0
126
EBITDA Indicator description
-0,1
-0,1
0,1
174,7
Current assets Indicator description
1,8
1,6
2,3
42,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,2
-0,1
0
125,6
Net profit / loss Indicator description
-0,2
-0,1
0
126
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-8,4
-6
1,5
7,5
Return on sales (ROS) Indicator description
-4
-3,4
0,8
4,2
Equity ratio Indicator description
80
81,9
66,1
-15,8
EBITDA margin Indicator description
-3,1
-2,4
1,6
4
Gross profit margin Indicator description
-4
-3,4
0,8
4,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
44
46
88
42
Current ratio Indicator description
3,2
3,5
2,3
-1,2
Net debt to EBITDA Indicator description
7,6
14,3
-19,1
-33,4
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector