MAXIMUS ENTERPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. LUBLINIECKA 3, 42-660 KALETY
TAX ID6452284329
Rate company:
MAXIMUS ENTERPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6452284329
KRS0000631784
Share capital2,000,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LUBLINIECKA 3, 42-660 KALETY
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

MAXIMUS ENTERPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LUBLINIECKA 3, 42-660 KALETY

NIP

6452284329
Copy

REGON

277874164
Copy

KRS

0000631784
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LUBLINIECKA 3, 42-660 KALETY

Date of registration in KRS

2016-08-17

Date of commencement of economic activity

2016-08-17

Act signature

RDF/558090/23/435

Pkd codes

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

38.31.Z - Dismantling of wrecks

38.32.Z - Recovery of sorted materials

43.11.Z - Demolition

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

49.41.Z - Freight transport by road


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Krzysztof Józef Lech
Chairman Of The Board, 53 years old
shareholders
Krzysztof Józef Lech

1999 udziałów o łącznej wysokości 1.999.000,00 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Informacje o Spółce

Firma EUROLIFT LECH Spółka z o. o. jest przedsiębiorstwem powstałym ze spółki:

EUROLIFT Lech Spółka Jawna, prowadzącym działalność gospodarczą w branży

motoryzacyjnej. Spółka zajmuje się sprzedażą i wynajem wózków widłowych jak również

serwisem i sprzedażą części zamiennych do wózków widłowych.

Rok obrotowy był drugim (pierwszym pełnym) rokiem, po przekształceniu, działalności

EUROLIFT LECH Spółka z o.o. W tym roku spółka koncentrowała się na prowadzeniu

działań marketingowych mających na celu zawiązanie nowych kontraktów przy jednoczesnym

rozwijaniu współpracy z dotychczasowymi klientami. Spółka powiększała tabor wózków

widłowych z przeznaczeniem na wynajem i zwiększała liczbę wynajmowanych maszyn.


Informacje o zatrudnieniu

Spółka na dzień bilansowy zatriidniała 33 pracowników na podstawie umowy o pracę.


Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a

także po jego zakończeniu. do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego


Rok 2017 był drugim rokiem obrotowym, w którym prowadzona jest faktyczna działalność

gospodarcza (po przekształceniu). Spółka nastawiała się na zdobywanie rynku i potencjalnych

klientów, dalszą budowę marki, rozwój organizacyjny oraz współpracę z dotychczasowymi

klientami. W 2017 roku Spółka odnotowała zysk na poziomie 136.930,89 złotych przy

przychodach netto ze sprzedaż\ na poziomie 11.210.481,13 złotych.      

                      

Przewidywany rozwój jednostki

W następnych latach planowana jest dalsza dynamiczna ekspansja na rynku krajowym.

Planowane jest pozyskiwanie nowych klientów. Spółka będzie dążyć do zwiększenia

sprzedaży poprzez działania marketingowe oraz pozyskaniu kluczowych, stałych odbiorców na

sprzedawane towary i usługi.


Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

EUROLIFT LECH Spółka z o. o. w roku obrotowym nie prowadziła działalności badawczo-

rozwojowej. W swojej działalności spółka opiera się na wieloletnim doświadczeniu

właścicielskim spółki, które uzupełnia informacjami uzyskanymi od swoich kontrahentów.


Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Aktualna sytuacja finansowa spółki jest dobra. Sytuacja finansowa Spółki będzie się poprawiać

w miarę zwiększania przychodów ze sprzedaży.


EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-12,4
-51,3
-135,6
-84,3
Return on sales (ROS) Indicator description
-3,1
-9,4
-29,3
-19,9
Equity ratio Indicator description
30,5
27,8
29,2
1,4
EBITDA margin Indicator description
6,6
-6
-29,2
-23,2
Gross profit margin Indicator description
-2,9
-9,4
-29,3
-19,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
194
137
191
54
Current ratio Indicator description
1,5
1,7
0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
4,2
-3
-7,2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector