EURO GAZ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 44, 30-126 KRAKÓW
TAX ID6772375513
Rate company:
ALEO.com Companies Constructions, services & materials Installation Sewage and gas installation Profile of company EURO GAZ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EURO GAZ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6772375513
KRS0000465104
Share capital55,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 44, 30-126 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

EURO GAZ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 44, 30-126 KRAKÓW

NIP

6772375513
Copy

REGON

122871944
Copy

KRS

0000465104
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 44, 30-126 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2013-06-07

Date of commencement of economic activity

2013-06-07

Act signature

RDF/380253/22/486

Pkd codes

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

35.22.Z - Distribution of gaseous fuels through mains

43.29.Z - Other construction installation

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.15.Z - Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE, ZAŚ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST, ABY WSPÓŁDZIAŁAŁO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Dmytro Dmytruk
Chairman Of The Board, 47 years old
shareholders
INFLUX INVESTMENTS LIMITED

100% 100 udziałów o łącznej wartości 55 000 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka kontynuowała działalność w 2019 r. celem pozyskiwania nowych kierunków rozwoju w oparciu o możliwości wspólników.

W okresie obrachunkowym wynik finansowy spółki zamknął się zyskiem netto w wysokości 111 313,76 zł (sto jedenaście tysięcy trzysta trzynaście złotych

siedemdziesiąt sześć groszy).

Spółka w 2019 r. prowadziła badania rynku w celu podjęcia udziału w różnych przetargach. W okresie sprawozdawczym zdobyła solidną podstawę dla dalszej działalności.

Dotychczasowe kierunki rozwoju Spółki będą kontynuowane w roku 2020 r. Celem

nadrzędnym Zarządu będzie zwiększenie zarówno obrotów, jak i zysku Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd wnosi o:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2019.

2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrachunkowym 2019.

3. przekazanie zysku w kwocie 111 313,76 zł (sto jedenaście tysięcy trzysta trzynaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,1
26,8
3,9
-85,3
Liabilities and provisions Indicator description
2,9
0
0
-4
Equity Indicator description
0,2
0,2
0,3
12,2
Total assets Indicator description
3,1
0,2
0,3
11,6
Cash and cash equivalents Indicator description
1,3
0,2
0,3
26,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0
-65,7
EBITDA Indicator description
0,1
0,1
0
-77,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,1
0
-77,2
Current assets Indicator description
3,1
0,2
0,3
11,6
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0
-65,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
37,3
46,2
14,1
-32,1
Return on sales (ROS) Indicator description
2
0,4
1
0,6
Equity ratio Indicator description
5,5
96,5
97
0,5
EBITDA margin Indicator description
3,4
0,5
0,8
0,3
Gross profit margin Indicator description
2
0,4
1
0,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
342
0
1
1
Current ratio Indicator description
1,1
28,2
32,9
4,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-11,9
-1,6
-8,6
-7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector