ETACHOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KLETÓWKI 25, 38-400 KROSNO
TAX ID6842673027
Rate company:
ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Other Profile of company ETACHOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ETACHOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6842673027
KRS0001059932
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. KLETÓWKI 25, 38-400 KROSNO

Register Data

Full name

ETACHOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KLETÓWKI 25, 38-400 KROSNO

NIP

6842673027
Copy

REGON

526470075
Copy

KRS

0001059932
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2024-01-17

Register Address

UL. KLETÓWKI 25, 38-400 KROSNO

Date of registration in KRS

2023-09-25

Date of commencement of economic activity

2023-09-25

Act signature

RZ.XII NS-REJ.KRS/17115/23/942/REGON

Pkd codes

62.02.Z - Computer consultancy activities

58.29.Z - Other software publishing

62.01.Z - Computer programming activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU. PRZEZ CZYNNOŚĆ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU ROZUMIE SIĘ CZYNNOŚĆ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000 ZŁ. CZYNNOŚĆ PRZEKRACZAJĄCA ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA.
MANAGEMENT
Bartłomiej Sowa
Chairman Of The Board, 39 years old
shareholders
Bartłomiej Sowa

20% 20 udziałów o łącznej wartości 1.000,00 zł

Wiktor Marć

20% 20 udziałów o łącznej wartości 1.000,00 zł

Szymon Jan Kaczor

20% 20 udziałów o łącznej wartości 1.000,00 zł

Piotr Rusinek

40% 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector