ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company ESPACE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ESPACE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
TAX ID5881010017
KRS0000140520
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KLONOWA 4, 84-239 BOLSZEWO
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ESPACE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KLONOWA 4, 84-239 BOLSZEWO

NIP

5881010017
Copy

REGON

190937587
Copy

KRS

0000140520
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KLONOWA 4, 84-239 BOLSZEWO

Date of registration in KRS

2002-11-27

Date of commencement of economic activity

2002-11-27

Act signature

GD.VIII NS-REJ.KRS/1626/22/733

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.21.Z - Public relations and communication activities

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities


Unregirestered

Company authorities

shareholders
Janusz Stanisław Brzezicki

47.92% 46 udziałów o łącznej wartości 23.000,00 zł

Krystyna Helena Brzezicka

52.08% 50 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu

z działalności spółki ESPACE Consulting Sp. z o.o.

za 2017 rok na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Podstawa prawna: art.49 ustawy o rachunkowości

CZĘŚĆ I Ważniejsze zdarzenia w roku obrotowym 2017 i przewidywania na najbliższe dwa lata.

I/1 Działalność operacyjna


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ESPACE Consulting działa w obszarze sprzedaży

usług doradczych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem oraz szkoleń z nim związanych.

Zadania operacyjne realizuje grupa konsultantów i specjalistów w dziedzinie zarządzania, którzy współpracują ze

Spółką.


W roku 2017 podstawowym produktem sprzedawanym przez Spółkę były usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące wdrażania ZSZ zgodnych z wymaganiami właściwych norm SZJ, SZŚ, SZBP, SZBI, SODOmodelowanie procesów zgodnie z notacją BPMN.

Podjęto projekty związane z SZBI, a dotyczące nowej normy ISO/IEC 27001.2013, oraz nowych norm

ISO 9001.2015 i ISO 14001.2015 i wymagań rozporządzenia ogólnego RODO.


Poziom obciążenia Spółki w realizacji zadań usługowych w roku 2017 i wynosił średnio 4 - 5 projektów

prowadzonych w miesiącu.


Spółka kontynuuje specjalizację w obszarach zarządzania i funkcjonowania Zakładów Opieki Zdrowotnej i

bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Podjęto działania mające na celu kontynuację doskonalenia konsultantów stosowanie do wymagań norm ISO

9001.2015 i ISO 14001.2015. oraz normy ISO 19510.2013 i RODO.


W roku bilansowym 2017 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 64.316,67 PLN.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
274,4
239,2
128,3
-46,3
Liabilities and provisions Indicator description
6,5
5,4
30,6
465,9
Equity Indicator description
114,6
66,4
6,6
-90
Total assets Indicator description
121,1
71,8
37,2
-48,2
Cash and cash equivalents Indicator description
24,9
10,6
3,4
-68,3
Depreciation Indicator description
13,3
15,3
10,6
-30,6
Gross profit / loss Indicator description
75,7
19,1
-59,8
-412,5
EBITDA Indicator description
89,1
32,5
-49,1
-250,9
Current assets Indicator description
73,9
35,8
11,8
-67,1
Net profit / loss Indicator description
64,3
16,1
-59,8
-471,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
75,8
17,3
-59,7
-445,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
56,1
24,2
-902,4
-926,6
Return on sales (ROS) Indicator description
23,4
6,7
-46,6
-53,3
Equity ratio Indicator description
94,6
92,5
17,8
-74,7
EBITDA margin Indicator description
32,5
13,6
-38,3
-51,9
Gross profit margin Indicator description
27,6
8
-46,6
-54,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
9
8
87
79
Current ratio Indicator description
11,4
6,6
0,4
-6,2
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,3
-0,3
-0,2
0,1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (7)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector