EP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ZDROJOWA 15, 87-880 WIENIEC-ZALESIE
TAX ID5223175199
Rate company:
ALEO.com Companies Energy, fuel, media Electricity Production of electricity Profile of company EP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5223175199
KRS0000820687
Share capital600,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ZDROJOWA 15, 87-880 WIENIEC-ZALESIE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

EP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZDROJOWA 15, 87-880 WIENIEC-ZALESIE

NIP

5223175199
Copy

REGON

385170873
Copy

KRS

0000820687
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ZDROJOWA 15, 87-880 WIENIEC-ZALESIE

Date of registration in KRS

2019-12-23

Date of commencement of economic activity

2019-12-23

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/22087/22/539

Pkd codes

35.11.Z - Production of electricity

35.12.Z - Transmission of electricity

35.13.Z - Distribution of electricity

35.14.Z - Trade of electricity


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Michał Karol Szczepański
Chairman Of The Board, 40 years old
shareholders

100% 12.000 udziałów o łącznej wartości 600.000,00 zł

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector