ALEO.com Companies Remaining categories Public aid Profile of company ELITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ELITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6792891175
KRS0000170708
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PROFESORA BOCHNAKA 7, 30-698 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ELITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PROFESORA BOCHNAKA 7, 30-698 KRAKÓW

NIP

6792891175
Copy

REGON

356748524
Copy

KRS

0000170708
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PROFESORA BOCHNAKA 7, 30-698 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2003-08-20

Date of commencement of economic activity

2003-08-20

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/29608/21/472

Pkd codes

87.10.Z - Social assistance with accommodation providing nursing care

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation

86.10.Z - Hospital activities

86.90.A - Physiotherapeutical activities

86.90.B - Emergency ambulance activities

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified

87.30.Z - Residential care activities for the elderly and disabled

87.90.Z - Other residential care activities

88.99.Z - Other social work activities without accommodation notelsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKIUPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓWMAJĄTKOWYCH DO KWOTY 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY Z CZŁONKÓWZARZĄDU, POWYŻEJ KWOTY 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓWZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEMALBO PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Jan Klemensiewicz
Vice President, 59 years old
Wiesława Gawlik
Chairman Of The Board, 59 years old
shareholders
Jan Klemensiewicz

50% 50 udziałów o łącznej wartości 25000zł

Wiesława Gawlik

50% 50 udziałów o łącznej wartości 25000zł

proxies
Sławomir Marian Gawlik
spontaneous prokura, 38 years old

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector