Enumeric Control
Hubska 66/2, 50-502 Wrocław
TAX ID8992766240
Phone+48790770728
Rate company:
Enumeric Control
TAX ID8992766240
KRS0000555056
Share capital60,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Hubska 66/2, 50-502 Wrocław

Phone number

+48790770728

Website

http://enumericcontrol.com

About us

This text has been translated automatically

Production of Numerically Controlled Machines

Automation and Robotics in Industry

Metalworking Services

Activity type

manufacturer, service provider

Register Data

Full name

ENUMERIC CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. HUBSKA 66 / 2, 50-502 WROCŁAW

NIP

8992766240
Copy

REGON

361355960
Copy

KRS

0000555056
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2015-04-29

Register Address

UL. HUBSKA 66 / 2, 50-502 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2015-04-23

Date of commencement of economic activity

2015-04-23

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/28201/21/190

Website

http://enumericcontrol.com

Pkd codes

28.41.Z - Manufacture of metal forming machinery

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

62.01.Z - Computer programming activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

74.10.Z - Specialised design activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Patryk Tomasz Piątek
Member Of The Board, 32 years old
Bartosz Mateusz Piątek
Chairman Of The Board, 34 years old
shareholders
Bartosz Mateusz Piątek

50% 300 (trzysta) udziałów o łącznej wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych

Patryk Tomasz Piątek

50% 300 (trzysta) udziałów o łącznej wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

  1. Zakres prowadzonej działalności:

  Projektowanie i produkcja maszyn specjalnego przeznaczenia. Usługi obróbki

metali. Usługi obróbki blachy


  2. Struktura Spółki:

  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej firmy

  ENUMERIC CONTROL Sp. z o.o.


  3. Osiągnięte wyniki:

  Na dzień 31.12.2018 r. Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:


  • Przychody:                                             813.711,21 PLN

  • Koszty uzyskania przychodu:                                    623.056,09 PLN

  • Koszty trwałe niestanowiące kosztów uzyskania przychodu          83,73 PLN

  • Zysk bilansowy brutto •                                      190.571,39 PLN

  • Zysk bilansowy netto •                                       161.973,39 PLN


  4. Plan działalności Spółki na 2019 rok

  Zarząd ENUMERIC CONTROL Sp. z o.o. we Wrocławiu planuje w 2019 roku skupić swe

  działania na:


  - Pozyskiwaniu nowych kontrahentów.

  Cała koncentracja Spółki w 2019 r. będzie skupiona na pozyskiwaniu nowych

  kontrahentów przy realizowaniu działań informacyjno- promocyjnych sukcesywnie

  wprowadzanych na rynek.


Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd firmy ENUMERIC CONTROL Sp. z o. o. wnosi

o zatwierdzenie: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania

z działalności Spółki za 2018 rok.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,8
0,6
0,7
30,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,7
0,6
0,5
-27,7
Equity Indicator description
0,4
0,3
0,4
23,1
Total assets Indicator description
1
0,9
0,8
-11
Cash and cash equivalents Indicator description
0,7
0,3
0,4
16,7
Depreciation Indicator description
0
0
0
-32,2
Gross profit / loss Indicator description
0,2
-0,1
0,1
186,8
EBITDA Indicator description
0,2
-0,1
0,1
242,7
Current assets Indicator description
1
0,9
0,8
-9,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
-0,1
0,1
186,8
Net profit / loss Indicator description
0,2
-0,1
0,1
186,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
41,7
-26,7
18,8
45,5
Return on sales (ROS) Indicator description
19,9
-14,8
9,8
24,6
Equity ratio Indicator description
37,2
32,7
45,3
12,6
EBITDA margin Indicator description
27,3
-10,9
11,9
22,8
Gross profit margin Indicator description
23,4
-14,8
9,8
24,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
288
413
229
-184
Current ratio Indicator description
1,5
1,4
1,8
0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-2,9
4,9
-3,5
-8,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector