ALEO.com Companies Constructions, services & materials Installation Energy and telecommunication installation Profile of company ENPROM WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ENPROM WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9512509852
KRS0000867661
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. TANECZNA 18C, 02-829 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ENPROM WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TANECZNA 18C, 02-829 WARSZAWA

NIP

9512509852
Copy

REGON

387505906
Copy

KRS

0000867661
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. TANECZNA 18C, 02-829 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2020-11-02

Date of commencement of economic activity

2020-11-02

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/43766/21/285

Pkd codes

42.22.Z - Works related to construction of telecommunications and electricity lines


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) ALBO RÓWNOWARTOŚCI 20.000,00 EURO (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY EURO) - LICZONEJ WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OGŁOSZONEGO W DNIU POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU - PIOTR WIKTOR TOMCZYK SAMODZIELNIE ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Tomasz Piotr Szymczyk
Chairman Of The Board, 39 years old
Piotr Wiktor Tomczyk
Member Of The Board, 41 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector