ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medical services General practitioners Profile of company ENDOMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ENDOMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7322182370
KRS0000659252
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. STANISŁAWA WITKACEGO 2C, 95-100 ZGIERZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ENDOMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. STANISŁAWA WITKACEGO 2C, 95-100 ZGIERZ

NIP

7322182370
Copy

REGON

366369919
Copy

KRS

0000659252
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. STANISŁAWA WITKACEGO 2C, 95-100 ZGIERZ

Date of registration in KRS

2017-01-18

Date of commencement of economic activity

2017-01-18

Act signature

LD.XX NS-REJ.KRS/34468/21/848

Pkd codes

86.21.Z - General medical practice activities

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

86.22.Z - Specialist medical practice activities

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Norbert Jerzy Jarosiński
Chairman Of The Board, 42 years old
shareholders
Norbert Jerzy Jarosiński

100% 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
5
5
5
0
Gross profit / loss Indicator description
0
0
0
0
Equity Indicator description
5
5
5
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
0
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
0
0
0
Equity ratio Indicator description
100
100
100
0
See more

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector