ALEO.com Companies Remaining categories Wholesale Profile of company ELEKTRON-WENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ELEKTRON-WENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8961607606
KRS0000929351
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KIEŁKOWA 12, 52-200 KARWIANY

Categories

Main category
Remaining categories Wholesale
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ELEKTRON-WENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KIEŁKOWA 12, 52-200 KARWIANY

NIP

8961607606
Copy

REGON

520290018
Copy

KRS

0000929351
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KIEŁKOWA 12, 52-200 KARWIANY

Date of registration in KRS

2021-10-27

Date of commencement of economic activity

2021-10-27

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/28779/21/150/REGON

Pkd codes

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

86.2 - Medical and dental practice activities

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment

95.12.Z - Repair and maintenance of (tele)communication equipment


Active

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDUSAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Krzysztof Ciepichał
Vice President, 22 years old
Waldemar Bronisław Ciepichał
Chairman Of The Board, 65 years old
shareholders
Waldemar Bronisław Ciepichał

90% 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wysokośći 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Krzysztof Ciepichał

10% 10 (słownie: dziesięć) udziałów o łącznej wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector