ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Hosting Profile of company BEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6772371082
KRS0000432757
Share capital30,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BIEŻANOWSKA 86 / 90, 30-826 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

BEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BIEŻANOWSKA 86 / 90, 30-826 KRAKÓW

NIP

6772371082
Copy

REGON

122657180
Copy

KRS

0000432757
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BIEŻANOWSKA 86 / 90, 30-826 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2012-09-11

Date of commencement of economic activity

2012-09-11

Act signature

RDF/374592/22/334

Pkd codes

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

58.29.Z - Other software publishing

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.12.Z - Web portals

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Rafał Nowak
Chairman Of The Board, 48 years old
shareholders
Rafał Nowak

50% 300 udziałów o łącznej wartości 15.000,00zł

Anna Magdalena Nowak

50% 300 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 zł

proxies
Anna Magdalena Nowak
spontaneous prokura, 48 years old

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Dane jednostki:


Firma — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą: 30-389 Kraków, ul. Braci Kiemliczów 58

NIP: 6772371082

REGON: 122657180Przedmiot działalności jednostki: sprzedaż detaliczna elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 2007 4754Z

Jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców pod numerem:

KRS 0000432757 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy


Krajowego Rejestru Sądowego dnia 11.09.2012.


Zarząd jednoosobowy- prezesem zarządu jest Henryk Sala


Na podstawie pisma z dn. 15.09.2017 — Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto — dokonał


wykreślenia firmy z rejestru , jako podatnika VAT. Ostatnia deklaracja VAT7K została złożona za III kw.17 z

wykazaną kwotą do przeniesienia na następny okres: 245,00 zł.


Przyczyną takiej decyzji była likwidacja konta bankowego w 2016 r. „celem uniknięcia ponoszenia kosztów


bankowych w okresie gdy nie jest prowadzona działalność gospodarcza.


W okresie 01.01.2017- 31.12.2017 spółka nie prowadziła działalności gospodarczej

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
IT services
Position (Net profit / loss)
360
/ 548
Position (Revenue)
547
/ 548
Generated 3 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
18,1
18,1
17,1
-5,5
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-0
0
-1
Equity Indicator description
18,1
18,1
17,1
-5,5
Current assets Indicator description
18,1
18,1
17,1
-5,5
Net profit / loss Indicator description
-0
0
-1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-0
0
-5,8
-5,8
Equity ratio Indicator description
100
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector