ALEO.com Companies Constructions, services & materials Installation Electrical installation Profile of company EL-BEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EL-BEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5451820050
KRS0000771421
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ELEKTRYCZNA 1/3 / 216, 15-080 BIAŁYSTOK
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

EL-BEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ELEKTRYCZNA 1/3 / 216, 15-080 BIAŁYSTOK

NIP

5451820050
Copy

REGON

382569422
Copy

KRS

0000771421
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ELEKTRYCZNA 1/3 / 216, 15-080 BIAŁYSTOK

Date of registration in KRS

2019-02-12

Date of commencement of economic activity

2019-02-12

Act signature

BI.XII NS-REJ.KRS/5159/19/698

Pkd codes

43.21.Z - Electrical installation

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

61.10.Z - Wired telecommunications activities

61.20.Z - Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities

61.30.Z - Satellite telecommunications activities

61.90.Z - Other telecommunications activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Ivan Yatsevich
Chairman Of The Board, 39 years old
shareholders
Sergey Tchikounov

50% 1 (jeden) udział o łącznej wartości 5.000 (pięć tysięcy) złotych

Ivan Yatsevich

50% 1 (jeden) udział o łącznej wartości 5.000 (pięć tysięcy) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector