ALEO.com Companies Real estate and related services Brokerage Profile of company EE STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EE STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8943150243
KRS0000822954
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ROBOTNICZA 42A, 53-608 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

EE STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ROBOTNICZA 42A, 53-608 WROCŁAW

NIP

8943150243
Copy

REGON

385327524
Copy

KRS

0000822954
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ROBOTNICZA 42A, 53-608 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2020-01-13

Date of commencement of economic activity

2020-01-13

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/13325/20/172

Pkd codes

68.31.Z - Real estate agencies

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

64.92.Z - Other credit granting

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Iwona Kamińska
Chairman Of The Board, 61 years old
shareholders
Iwona Kamińska

95 (dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wysokości 4.750,00 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector