EBP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. DOMANIEWSKA 41A, 02-672 WARSZAWA
TAX ID5252317905
Rate company:
EBP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5252317905
KRS0000225419
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. DOMANIEWSKA 41A, 02-672 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

EBP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DOMANIEWSKA 41A, 02-672 WARSZAWA

NIP

5252317905
Copy

REGON

015868592
Copy

KRS

0000225419
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. DOMANIEWSKA 41A, 02-672 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2004-12-30

Date of commencement of economic activity

2004-12-30

Act signature

RDF/362084/21/636

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

52.10 - Warehousing and storage

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20 - Technical testing and analysis

73.12 - Media representation


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH, WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI W TYM SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH, WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI W TYM SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Aleksander Rechter
Chairman Of The Board, 76 years old
shareholders
Aleksander Rechter

98 udziałów o łącznej wysokości 49.000,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
0
0
0
0
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
0
0
0
0
Liabilities and provisions Indicator description
48,9
48,9
49,2
0,7
Equity Indicator description
-49,2
-49,2
-49,2
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
0
Current assets Indicator description
0
0
0
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector