ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medical equipment and service Profile of company Ewp sp. z o.o.
Ewp sp. z o.o.
TAX ID5851471334
KRS0000559935
Share capital45,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Leśna 1, 81-876 Sopot

Register Data

Full name

SIGNPROJECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LEŚNA 1, 81-876 SOPOT

NIP

5851471334
Copy

REGON

361602009
Copy

KRS

0000559935
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-09-24

Register Address

UL. LEŚNA 1, 81-876 SOPOT

Date of registration in KRS

2015-05-25

Date of commencement of economic activity

2015-05-25

Act signature

GD.VIII NS-REJ.KRS/22127/21/711

Pkd codes

18.12.Z - Other printing

17.21.Z - Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard

17.29.Z - Manufacture of other articles of paper and paperboard

18.14.Z - Binding and related services

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

32.50.Z - Manufacture of medical and dental instruments and supplies

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Jakub Sebastian Bansleben
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders
Jakub Sebastian Bansleben

100% 90 udziałów o łącznej wartości 45.000,00 zł

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector