Żywność ekologiczna sklep - E-superfood
Biznesowa 8, 26-600 Radom
TAX ID7960035610
Phone48483652507
Rate company:
ALEO.com Companies Food industry Organic food Profile of company Żywność ekologiczna sklep - E-superfood
Żywność ekologiczna sklep - E-superfood
TAX ID7960035610
KRS0000061035
Share capital547,300.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Biznesowa 8, 26-600 Radom

Phone number

48483652507

Website

https://e-superfood.pl

Categories

Main category

About us

This text has been translated automatically

The E-superfood online store offers natural, unprocessed food that has a beneficial effect on the condition of the skin and the entire body. The store also offers natural cosmetics, dietary supplements based on plant ingredients and accessories for living and gardening.

Register Data

Full name

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TEKS" SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BIZNESOWA 8, 26-600 RADOM

NIP

7960035610
Copy

REGON

005108067
Copy

KRS

0000061035
Copy

Legal form

joint stock company

ALEO.com Registration Date

2020-11-13

Register Address

UL. BIZNESOWA 8, 26-600 RADOM

Date of registration in KRS

2001-11-16

Date of commencement of economic activity

2001-11-16

Act signature

RDF/505726/23/374

Website

https://e-superfood.pl

Pkd codes

46.35.Z - Wholesale of tobacco products

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.26.Z - Retail sale of tobacco products in specialised stores

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

77 - Rental and leasing activities

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Piotr Jakub Leszczyński
Chairman Of The Board, 51 years old
BOARD OF DIRECTORS
Grzegorz Wojciech Pyszczek
67 years old
Łukasz Karol Leszczyński
44 years old
Irena Lidia Leszczyńska
73 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

         Sprawozdanie Zarządu


 Przychody spółki w roku 2019 wyniosły 80.915.644,58 zł netto, zaś zysk netto 116.388,94 zł.


 Podstawowa działalność w 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich polegała na

hurtowej sprzedaży towarów, w tym wyrobów tytoniowych — głównie papierosów. Udział tej grupy

towarowej w przychodach jest nadal największy,bo ponad 90%.


 Największą inwestycją była implementacja międzynarodowego systemu śledzenia wyrobów

tytoniowych Track&Trace. System ten zsynchronizowaliśmy dodatkowo z naszym system

sprzedaży stacjonarnej Subiekt GT, co zwiększa możliwości sprzedaży i analizy oraz dopasowuje

się do aktualnych przepisów. Była to najpoważniejsza operacja w historii firmy.

 Tradycyjnie wyroby tytoniowe dystrybuowaliśmy nadal stacjonarnie oraz poprzez dwóch

przedstawicieli handlowych w Radomiu i okolicach a także spedycja busem w Radomiu okolicach

do 100 km.


 Nie rezygnujemy ze sprzedaży wyrobów tytoniowych, ale sukcesywnie obserwujemy wzrost

sprzedaży w asortymencie zdrowej żywności. Planujemy rozwój właśnie w tym kierunku. Polegać

to będzie głównie na rozbudowie stacjonarnej sklepu, zwiększeniu asortymentu, jego

dostępności, zmianie logistycznej magazynu i zatrudnieniu co najmniej 2 osób. W tą dziedzinę

skierowaliśmy nasze wysiłki. Jest to zgodne z aktualnymi trendami na rynku i braku odpowiedniej

dystrybucji. W związku z tym, podjęliśmy również odpowiednie działania marketingowe.

 Sprzedaż tą prowadzimy głównie:

 * internetowo, poprzez platformę internetową e-superfood.pl oraz Allegro

 * stacjonarnie, korzystając z sąsiedztwa klubu Fitness Platinium.

 * hurtowo, wykorzystując istniejącą infrastrukturę firmy


 Udział tej grupy to tylko 2%. Natomiast tendencja jest wzrostowa a my nie osiągnęliśmy

jeszcze naszego zaplanowanego pułapu. Nasz sklep jest coraz lepiej postrzegany i najlepiej

wypozycjonowany w internecie, jeśli chodzi o sam Radom,

 W 2019 r, rozwijaliśmy również nową platformę sklepową Shoper, która jest również

zsynchronizowana z naszym systemem sprzedaży Subiektem.

 Jesteśmy jedynym sklepem ze zdrową żywnością w Radomiu, posiadającym certyfikat

ekologiczny, jedynym wysyłkowym i jedynym oferującym sprzedaż z dostawą do domu.


 Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 8 pracowników —

przesunęliśmy jednego z przedstawicieli na stanowisko organizatora sprzedaży e-superfood.pl

 Struktura zatrudnienia od wielu lat nie zmienia się i przedstawiała się następująco:

 • zarząd -1 osoba;

 • pracownicy administracyjno—biurowi -2 osoby;

 • przedstawiciele handlowi - 2 osoby;

 • magazynierzy — 2 osoby;

 • e-superfood.pl — 1 osoba


 Spółka obecnie posiada dobrą płynność finansową, otrzymała po raz kolejny prestiżowy

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, nadany przez międzynarodową agencję ratingową DnB.

Wyróżnienie to jest nadawane firmom mającym bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, a

ryzyko transakcji z nimi jest minimalne.

 Posiadamy również certyfikat ekologiczny wydany przez AgroBioTest, oraz jesteśmy

laureatem „Orłów E-handlu"


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
80,9
85,1
80,8
-5,1
Liabilities and provisions Indicator description
1,8
4
1,8
-54,7
Equity Indicator description
0,8
1
2,3
130,2
Total assets Indicator description
2,7
5
4,1
-16,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
2,1
0,6
-73,7
Depreciation Indicator description
0
0
0,1
16,8
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0
0
0
EBITDA Indicator description
0,3
0,5
1,7
266,8
Current assets Indicator description
2,6
4,9
4
-17,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,4
1,7
293,1
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,3
1,6
426,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
14,3
30,5
69,6
39,1
Return on sales (ROS) Indicator description
0,1
0,4
2
1,6
Equity ratio Indicator description
30,7
20,5
56,7
36,2
EBITDA margin Indicator description
0,3
0,5
2,1
1,6
Gross profit margin Indicator description
0,2
0
0
0
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
8
6
6
0
Current ratio Indicator description
1,4
3,2
3,1
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
3,3
2,4
0,4
-2
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector