ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company E-MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
E-MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9131611370
KRS0000386926
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MORWOWA 5, 55-330 KRĘPICE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

E-MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MORWOWA 5, 55-330 KRĘPICE

NIP

9131611370
Copy

REGON

021519941
Copy

KRS

0000386926
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MORWOWA 5, 55-330 KRĘPICE

Date of registration in KRS

2011-05-20

Date of commencement of economic activity

2011-05-20

Act signature

WR.IX NS-REJ.KRS/18119/20/608

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.12.Z - Web portals

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.30.Z - Translation and interpretation activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW INDYWIDUALNIE W IMIENIU SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ŁĄCZNIE LUB WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Rafał Malon
Chairman Of The Board, 45 years old
shareholders
Renata Joanna Galej

25% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wysokości 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych

Rafał Malon

75% 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wysokości 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
65,8
616,7
54,4
-91,2
Liabilities and provisions Indicator description
292,1
342,4
397
15,9
Equity Indicator description
-69
-74,1
-96,1
-29,8
Total assets Indicator description
223,2
268,4
300,8
12,1
Cash and cash equivalents Indicator description
79,7
23,9
1,2
-95,2
Gross profit / loss Indicator description
-8,3
-5,1
-22,1
-333
Current assets Indicator description
223,2
268,4
300,8
12,1
Net profit / loss Indicator description
-8,3
-5,1
-22,1
-333
Operating profit (EBIT) Indicator description
-8,1
-5,1
-22
-333,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
12
6,9
23
16,1
Return on sales (ROS) Indicator description
-12,6
-0,8
-40,5
-39,7
Equity ratio Indicator description
-30,9
-27,6
-31,9
-4,3
Gross profit margin Indicator description
-12,6
-0,8
-40,5
-39,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
1065
143
2226
2083
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xades

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector